Omavastuuaika

Ennen kuin ansiosidonnaista päivärahaa voidaan maksaa, on omavastuuaika. KOKO-kassa laskee hakemuksestasi omavastuuaikaan kuluvat päivät, joten sinun ei tarvitse huomioida niitä erikseen hakemusta tehdessäsi, vaan päivärahaa haetaan myös omavastuuajalta.

Omavastuuaika on 7 täyttä työpäivää vastaava aika. Omavastuuaikaa voi kertyä 5 päivää kalenteriviikossa ja sen tulee täyttyä 8 perättäisen kalenteriviikon aikana. Jos 7 päivän omavastuuaika ei kulu kokonaisuudessaan sinä aikana, alkaa omavastuuaika alusta.

Omavastuuaika voi kertyä ainoastaan työnhaun voimassaolon ajalta. Työttömyyden katsotaan alkavan siitä päivästä, kun ilmoittaudut TE-toimistoon työnhakijaksi.

Jos olet osa-aikaisessa työssä tehden vajaita työpäiviä, kerryttää enimmäistyöajan ja tekemiesi työtuntien välinen erotus omavastuuaikaa.

Omavastuuaikaan ei voida lukea päiviä, joilta sinulla ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan esimerkiksi karenssin, lomakorvauksen jaksotuksen, taloudellisen etuuden jaksotuksen tai työaikarajan ylittymisen vuoksi.

Kun osallistut TE-toimiston kanssa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun, omavastuuaikaa ei ole.

Omavastuuajan uudelleen ottaminen

Omavastuuaika otetaan uudelleen, kun työssäoloehtosi täyttyy uudelleen ja

1. edellisestä päivärahakauden enimmäisajan alkamisesta on yli vuosi. Enimmäisajan alkaminen tarkoittaa, että vähintään yhdeltä päivältä on maksettu päivärahaa.

2. päivärahaa ei ole maksettu edellisen omavastuuajan jälkeen eli enimmäisaika ei ole ehtinyt alkaa.

Omavastuuaikaa ei oteta uudelleen, jos uuden päivärahakauden enimmäisaika alkaa vuoden kuluessa edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkamisesta ja omavastuuaika on otettu silloin.