Soviteltu päiväraha

Jos olet osittain työssä, sinulla saattaa olla oikeus soviteltuun ansiopäivärahaan. Sinun pitää täyttää työssäolo– ja jäsenyysehto sekä olla ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistossa. Sovitellussa päivärahassa 50 % työtuloistasi vaikuttaa päivärahaasi. Jos tulosi ovat enintään 300 € kuukaudessa (ns. suojaosa), niillä ei ole vaikutusta päivärahasi suuruuteen. Huomioithan kuitenkin, että myös suojaosan alle jäävät tulot tulee ilmoittaa kassalle.

Soviteltua päivärahaa voidaan maksaa, kun olet

  • osa-aikaisesti töissä (enintään 80 % kokoaikaisen työntekijän työajasta)
  • lomautettu lyhennetylle työpäivälle
  • enintään 2 viikkoa kestävässä kokoaikatyössä
  • enintään 2 viikkoa päätoimisena yrittäjänä
  • sivutoiminen yrittäjä tai työllistyt omassa työssä.

Ihan kaikissa tapauksissa soviteltua päivärahaa ei voida maksaa. Tällainen tilanne voi tulla eteen, jos

  • työsuhde on osa-aikainen omasta aloitteestasi
  • työaikasi ylittää 80 % kokoaikaisen työntekijän työajasta
  • työnantajallasi ei ole mahdollisuutta valvoa työaikaasi
  • saat kokoaikatyöhön perustuvaa vuosilomapalkkaa
  • sovitellun päivärahasi suuruus ylittää laissa määritellyn ylärajan. Soviteltu päiväraha lapsikorotuksineen ja ansiotulo sovittelujakson aikana ovat suuremmat, kuin päivärahan perusteena oleva palkka.