Soviteltu päiväraha

Jos olet osittain työssä, sinulla saattaa olla oikeus soviteltuun ansiopäivärahaan. Sinun pitää täyttää työssäolo– ja jäsenyysehto sekä olla ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistossa. Sovitellussa päivärahassa 50 % työtuloistasi vaikuttaa päivärahaasi. Jos tulosi ovat enintään 300 € kuukaudessa tai 279 € neljän kalenteriviikon sovittelujaksolla (ns. suojaosa)*, niillä ei ole vaikutusta päivärahasi suuruuteen. Huomioithan kuitenkin, että myös suojaosan alle jäävät tulot tulee ilmoittaa kassalle.

Soviteltua päivärahaa voidaan maksaa, kun olet

  • osa-aikaisesti töissä (enintään 80 % kokoaikaisen työntekijän työajasta)
  • lomautettu lyhennetylle työpäivälle
  • enintään 2 viikkoa kestävässä kokoaikatyössä
  • enintään 2 viikkoa päätoimisena yrittäjänä
  • sivutoiminen yrittäjä tai työllistyt omassa työssä. Huom! Kaikki muu työ kuin palkansaaja-asemassa työsuhteessa tehty työ katsotaan yritystoiminnaksi, vaikka sinulla ei olisi omaa yritystä tai Y-tunnusta. Myös kokouspalkkiot ovat pääsääntöisesti soviteltavaa tuloa pl. asunto-osakeyhtiöiden hallituspalkkiot.

Ihan kaikissa tapauksissa soviteltua päivärahaa ei voida maksaa. Tällainen tilanne voi tulla eteen, jos

  • työsuhde on osa-aikainen omasta aloitteestasi
  • työaikasi ylittää 80 % kokoaikaisen työntekijän työajasta
  • työnantajallasi ei ole mahdollisuutta valvoa työaikaasi (Näin voi olla esim. täysin provisiopalkkaisessa työssä. Pelkkä tulojen väheneminen ei mahdollista sovitellun päivärahan maksamista vaan kassan tulee voida todeta, että työaikaa on valvottu ja että se on vähentynyt.)
  • saat kokoaikatyöhön perustuvaa vuosilomapalkkaa
  • sovitellun päivärahasi suuruus ylittää laissa määritellyn ylärajan. Soviteltu päiväraha lapsikorotuksineen ja ansiotulo sovittelujakson aikana ovat suuremmat, kuin päivärahan perusteena oleva palkka.