Ansiosidonnaisen päivärahan verotus

Ansiosidonnainen päiväraha on veronalaista tuloa. Ennakonpidätyksessä voidaan käyttää joko

  • etuutta varten haettua muutosverokorttia:
    Veroprosenttia käytetään sellaisenaan. Kun tilaat muutosverokortin etuuksille OmaVerosta, verokortti siirtyy automaattisesti kassaan kahden arkipäivän sisällä, eikä sitä tarvitse toimittaa erikseen. Valitse verokorttia tilatessasi etuuden maksajaksi KOKO-kassa.
  • tai palkkaa varten määrättyä verokorttia:
    Veroa pidätetään vähintään 25 %. Sinun ei tarvitse toimittaa palkkaverokorttia KOKO-kassaan.

Ansiopäivärahan verotus tulee itse huolehtia haluamansa suuruiseksi. KOKO-kassa ei voi muuttaa jälkikäteen jo maksettujen päivärahojen ennakonpidätystä.  Ennakonpidätystiedot näkyvät eAsioinnin Tilannetiedot-kohdassa sekä maksuilmoituksessa.

Suosittelemme hankkimaan muutosverokortin etuutta varten

Päivärahan saajana sinun kannattaa hakea ansiopäivärahasi verotukseen muutosverokortti, joka on laskettu etuustuloa varten. Tällöin käytetään verokortin mukaista veroprosenttia. Samalla varmistat oikean veroprosentin nimenomaan ansiopäivärahaasi.

Voit hankkia verokortin verohallinnon sähköisessä asiointipalvelussa. Uutta veroprosenttiasi käytetään kortin saapumisen jälkeen tehtävissä päivärahamaksuissa. Huomioithan, että muutosverokortti siirtyy kassaan kahden arkipäivän sisällä. Muutosverokortti ei siis näy kassan tiedoissa välittömästi verokortin hakemisen jälkeen.

Ohjeet verohallinnon sivuilla: Näin tilaat verokortin palkkaa tai etuutta varten Omaverossa

Verokortti palkkaa varten

Työttömyyskassat saavat helmikuussa voimaan tulevien uusien palkkaverokorttien tiedot suoraan verottajalta, joten sinun ei tarvitse toimittaa sitä erikseen kassaan. Jos ansiosidonnaisen päivärahasi verotuksessa käytetään palkkaverokorttia, veroa pidätetään aina vähintään 25 %, vaikka korttiin merkitty veroprosenttisi olisi tätä pienempi.

Uudet palkkaverokortit otetaan käyttöön 1. helmikuuta alkaen. Tammikuun päivärahamaksuissa käytetään edellisen vuoden veroprosenttiasi, ellet toimita erikseen verokorttia tammikuulle. Verokortin tulokertymä nollataan vuoden vaihtuessa.

Veroilmoituksen tarkastamista varten tiedoksi: Ansiopäivärahan saajan verotettavaksi tuloksi ilmoitetaan ne etuudet, jotka on maksettu hakijalle kyseisen vuoden aikana. Kassa ilmoittaa etuudet verottajalle maksuperusteisesti riippumatta siitä, minkä ajanjakson etuuksista on kyse.

Lisätietoa verohallinnon sivuilta.

Muutosturvarahan verotus

Jos haet muutosturvarahaa, lue sen verotuksesta Muutosturva-sivulta.