Ansiosidonnaisen päivärahan verotus

Ansiosidonnainen päiväraha on veronalaista tuloa. Ennakonpidätyksessä voidaan käyttää joko

  • etuutta varten haettua muutosverokorttia:
    Veroprosenttia käytetään sellaisenaan. Kun tilaat muutosverokortin etuuksille OmaVerosta, verokortti siirtyy automaattisesti kassaan kahden arkipäivän sisällä, eikä sitä tarvitse toimittaa erikseen. Valitse verokorttia tilatessasi etuuden maksajaksi KOKO-kassa.
  • tai palkkaa varten määrättyä verokorttia:
    Veroa pidätetään vähintään 25 %. Sinun ei tarvitse toimittaa palkkaverokorttia KOKO-kassaan.

Ansiopäivärahan verotus tulee itse huolehtia haluamansa suuruiseksi. KOKO-kassa ei voi muuttaa jälkikäteen jo maksettujen päivärahojen ennakonpidätystä.  Ennakonpidätystiedot näkyvät eAsioinnin Tilannetiedot-kohdassa sekä maksuilmoituksessa.

Suosittelemme toimittamaan muutosverokortin etuutta varten

Päivärahan saajana sinun kannattaa hakea ansiopäivärahasi verotukseen muutosverokortti etuutta varten. Tällöin käytetään verokortin mukaista veroprosenttia. Samalla varmistat oikean veroprosentin nimenomaan ansiopäivärahaasi.

Voit hankkia verokortin verohallinnon sähköisessä asiointipalvelussa. Uutta veroprosenttiasi käytetään kortin saapumisen jälkeen tehtävissä päivärahamaksuissa.

Verokortti palkkaa varten

Verottajan automaattisesti kotiin postittamaa palkkaverokorttia ei tarvitse toimittaa, koska työttömyyskassat saavat nämä samat tiedot suoraan verottajalta. Jos ansiosidonnaisen päivärahasi verotuksessa käytetään palkkaverokorttia, veroa pidätetään aina vähintään 25 %, vaikka korttiin merkitty veroprosenttisi olisi tätä pienempi.

Uudet palkkaverokortit otetaan käyttöön 1. helmikuuta alkaen.

Tammikuun päivärahamaksuissa käytetään edellisen vuoden veroprosenttiasi, ellet toimita erikseen verokorttia tammikuulle. Verokortin tulokertymä nollataan vuoden vaihtuessa.

Veroilmoituksen tarkastamista varten tiedoksi: Ansiopäivärahan saajan verotettavaksi tuloksi ilmoitetaan ne etuudet, jotka on maksettu hakijalle kyseisen vuoden aikana. Kassa ilmoittaa etuudet verottajalle maksuperusteisesti riippumatta siitä, minkä ajanjakson etuuksista on kyse.

Lisätietoa verohallinnon sivuilta.