27.3.2023

Oikeus ansiopäivärahaan

Video kertoo, mistä on tärkeää huolehtia, jotta olisit oikeutettu saamaan ansiopäivärahaa työttömyyden tai lomautuksen ajalta.

4.4.2023

Päivärahan maksaminen ja enimmäiskesto

Video kertoo, miltä ajalta ansiopäivärahaa maksetaan.

28.3.2023

Ansiopäivärahan suuruus

Video kertoo, miten ansiopäivärahan suuruus lasketaan.

28.3.2023

Työsuhteen päättämiseen liittyvä korvaus

Video kertoo, miten työnantajasi maksama työsuhteen päättämiseen liittyvä korvaus vaikuttaa päivärahasi saamiseen.

28.3.2023

Työllistymistä edistävät palvelut

Video kertoo päivärahan hakemisesta työllistymistä edistävien palveluiden ajalta.

4.4.2023

Opiskelu työttömänä

Video kertoo, millaisissa tapauksissa opintoja voi suorittaa työttömyysetuudella.