27.3.2023
Oikeus ansiopäivärahaan

Oikeus ansiopäivärahaan

Video kertoo, mistä on tärkeää huolehtia, jotta olisit oikeutettu saamaan ansiopäivärahaa työttömyyden tai lomautuksen ajalta.

7.7.2023
Ansiopäivärahan hakeminen

Ansiopäivärahan hakeminen

Video kertoo perustiedot päivärahan hakemisesta työttömyyskassasta.

4.4.2023
Päivärahan maksaminen ja enimmäiskesto

Päivärahan maksaminen ja enimmäiskesto

Video kertoo, miltä ajalta ansiopäivärahaa maksetaan.

28.3.2023
Ansiopäivärahan suuruus

Ansiopäivärahan suuruus

Video kertoo, miten ansiopäivärahan suuruus lasketaan.

28.3.2023
Työsuhteen päättämiseen liittyvä korvaus

Työsuhteen päättämiseen liittyvä korvaus

Video kertoo, miten työnantajasi maksama työsuhteen päättämiseen liittyvä korvaus vaikuttaa päivärahasi saamiseen.

7.7.2023
Työskentely ansiopäivärahalla ja soviteltu päiväraha

Työskentely ansiopäivärahalla ja soviteltu päiväraha

Video kertoo päivärahan maksamisesta soviteltuna.

28.3.2023
Työllistymistä edistävät palvelut

Työllistymistä edistävät palvelut

Video kertoo päivärahan hakemisesta työllistymistä edistävien palveluiden ajalta.

4.4.2023
Opiskelu työttömänä

Opiskelu työttömänä

Video kertoo, millaisissa tapauksissa opintoja voi suorittaa työttömyysetuudella.