När det händer på jobbet tar vi itu med saken.

Tidigare kände du oss som IAET-kassan.
Nu är vi Arbetslöshetskassan för högt utbildade KOKO.

KOKO erbjuder högutbildade säkerhet, stöd och framtidstro. Gör ett smart beslut och skydda dig själv i arbetslivet.

Läs mer »

Aktuellt

Så här fungerar det.

Utan högutbildade människor skulle det inte finnas någon utveckling. Ingenting skulle förändras och det finska samhället skulle stanna upp. Det är därför högutbildade behöver en kassa som alltid bevakar sina intressen.

Sätter du utvecklingens hjul i rullning? Gå med i KOKO! Tillsammans med fackföreningarna arbetar vi varje dag för att ge dig bättre möjligheter att hjälpa dig själv och Finland framåt.

Så här vill vi stödja våra medlemmar:

  • Om du till exempel blir utan jobb betalar vi ut inkomstrelaterad dagpenning. Du kan uppskatta dagpenningens belopp med hjälp av vår kalkylator.

  • Tillsammans med fackföreningarna hjälper vi de högutbildade på arbetsmarknaden.

  • Vi betjänar våra kunder snabbt och professionellt i olika situationer.

En fackförening ger säkerhet.

Att höra till en fackförening ger dig mer säkerhet. Fackföreningar erbjuder vanligtvis juridiska tjänster, kurser för att stödja sysselsättning, coachning, rådgivning och många andra medlemsförmåner. KOKO är förstås en arbetslöshetskassa för alla fackföreningar. Hitta din egen fackförening och anslut dig!

Kontakta elektroniskt »