Förnuft och känsla i en kassa

KOKO-kassan är ett förnuftigt beslut när du förbereder dig inför eventuell arbetslöshet. Det är också ett känslomässigt beslut, eftersom vi ger dig mänsklig service och support även under svåra tider.

Läs mer om medlemskap    Läs mer om dagpenning

Hur kan vi hjälpa just dig?

Aktuellt

18.1.2022

Medlemsavgiften 2022 är 63 euro

KOKO-kassans medlemsavgift för 2022 är 63 euro.

18.1.2022

Byt till elektroniskt dagpenningsbeslut

Byt dagpenningsbesluten som du fått per post till elektroniska besluten. Logga in på eKommunikation, gå till Inställningar och välj att beslutet ska lämnas in till eKommunikation.

13.1.2022

Aktuellt om skattekort

Vi får uppgifter i de nya löneskattekorten som gäller från februari direkt från skattemyndigheten. För förskottsinnehållning av inkomstrelaterad dagpenning rekommenderar vi att söka ändringsskattekort för förmånen.

17.12.2021

God jul och gott nytt år 2022!

Vi önskar alla våra medlemmar och samarbetspartner en god jul och ett gott nytt år 2022!

24.11.2021

Från och med början av december är det skyddade beloppet av arbetslöshetsskyddet 300 euro igen

Det skyddade beloppet av arbetslöshetsskyddet höjdes till 500 euro genom en tillfällig lagändring i juni 2020. Från och med december återgår skyddsbeloppet till 300 euro igen. Även villkoren för rörlighetsunderstöd återgår till det normala.

3.11.2021

Grunddagpenningen indexuppräknas nästa år med 2,1 procent

Fpa har fastställt ett poängtal för folkpensionsindex år 2022 som också påverkar grunddagpenningen och därigenom den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenning.

2.11.2021

KOKOs medlemsavgift sjunker till 63 euro

KOKO-kassans medlemsavgift för 2022 är 63 euro. Medlemsavgiften sjunker i jämförelse med 2021.

21.10.2021

TE-byråer koncentrerar lämnandet av arbetskraftspolitiska utlåtanden i sakkunnigbehandling till Nylands arbets- och näringsbyrå

Sedan början av oktober har TE-byrån centraliserat lämnandet av arbetskraftspolitiska utlåtanden i sakkunnigbehandling till Nylands TE-byrå.

Så här fungerar det.

Utan högutbildade människor skulle det inte finnas någon utveckling. Ingenting skulle förändras och det finska samhället skulle stanna upp. Det är därför högutbildade behöver en kassa som alltid bevakar sina intressen.

Sätter du utvecklingens hjul i rullning? Gå med i KOKO! Tillsammans med fackföreningarna arbetar vi varje dag för att ge dig bättre möjligheter att hjälpa dig själv och Finland framåt.

Så här vill vi stödja våra medlemmar:

 • Om du till exempel blir utan jobb betalar vi ut inkomstrelaterad dagpenning. Du kan uppskatta dagpenningens belopp med hjälp av vår kalkylator.

 • Tillsammans med fackföreningarna hjälper vi de högutbildade på arbetsmarknaden.

 • Vi betjänar våra kunder snabbt och professionellt i olika situationer.

En fackförening ger säkerhet.

Att höra till en fackförening ger dig mer säkerhet. Fackföreningar erbjuder vanligtvis juridiska tjänster, kurser för att stödja sysselsättning, coachning, rådgivning och många andra medlemsförmåner. Arbetslöshetskassan för fackföreningarna nedan är KOKO. Hitta din egen fackförening och anslut dig!

 • Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIAn kotisivuille.
 • Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, logo.
 • Finlands Ekonomer rf, logo.
 • Suomen Proviisoriyhdistyksen kotisivuille.
 • Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL, logo.
 • Tekniska Föreningen i Finland, logo.
 • Tradenomiliitto TRAL ry, logo.
 • Suomen Optometrian Ammattilaiset ry, logo.
 • Ornamo ry, logo.
 • Ditt ingenjörs förbund i Finland, logo.
 • Akavan Yleinen Ryhmä AYR:n kotisivuille.
 • Insinööriliitto IL ry, logo.
 • Teknikens akademiker rf, logo.
 • Privatsektorns Chefer och Specialister, YTY rf, logo.

Kontakta elektroniskt »