Hur kan vi hjälpa just dig?

Aktuella handläggningstider för ansökningar 15.4.2024

Det är för närvarande förseningar i behandlingen av dagpenningansökningar, på grund av det stora antalet ansökningar. Vi beklagar situationen.

Vi börjar för närvarande behandla ansökningar som inkommit under de nedan angivna dagarna. Ansökan du lämnade in tidigare behandlas redan.

första ansökningar som inkommit 27.3.2024
fortsatta ansökningar som inkommit 11.4.2024
fortsatta ansökningar för jämkad dagpenning som inkommit 7.4.2024

Aktivera betalningsmeddelande per sms
Information om handläggningen av ansökningar i KOKO-kassan

Aktuellt

28.3.2024

Telefonservices öppettider på påsken

KOKO-kassans telefonservice är öppen skärtorstagen 28.3. kl. 10–14. På fredagen 29.3 och mondagen 1.4. är telefonservicen stängt. Glad påsk!

19.3.2024

Arbetsinkomsternas skyddsdel om 300 euro slopas och i fortsättningen betalas jämkad dagpenning även till personer som får små förvärvsinkomster

Till mottagare av arbetslöshetsdagpenning som också har förvärvsinkomster (t.ex. lön för deltidsarbete, inkomster från företagsverksamhet, mötesarvoden) betalas jämkad dagpenning. Detta innebär att förvärvsinkomsterna inverkar på dagpenningens belopp genom att 50 procent av dessa inkomster dras av från dagpenningen.

18.3.2024

Barnförhöjningarna och arbetsinkomsternas skyddsdel slopas 1.4.2024

I början av april träder två lagändringar i kraft som påverkar storleken på dagpenningen. Den ena ändringen påverkar mottagare av dagpenning som har barn, och den andra påverkar de som får dagpenning samtidigt som de också har förvärvsinkomster.

7.3.2024

Regeringen har föreslagit för riksdagen att alterneringsledigheten slopas

Enligt regeringens proposition ska slopandet av alterneringsledigheten träda i kraft på så sätt att en alterneringsledighet fortfarande kan börja 31.7.2024.

26.2.2024

Funderar du på om du får ersättning under strejken?

KOKOs kundtjänst sköter för närvarande ärenden som gäller strejken. Här är svaren på de vanligaste frågorna om strejken:

13.2.2024

Utbetalningen av barnförhöjningar upphör i början av april

I och med en lagändring betalas barnförhöjningar inte längre för arbetslöshets- eller permitteringsdagar från och med 1.4.2024.

13.2.2024

Sysselsättningsläget för medlemmar i KOKO-kassan försvagades 2023

Sysselsättningsläget för medlemmar i KOKO-kassan försvagades under 2023 Under året mottog kassan totalt 102 503 ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning, vilket är 12 procent mer än 2022, då 91 589 ansökningar inkom. Totalt inkom 14 336 första ansökningar (2022: 8 278).

9.2.2024

Överbelastad situation vid handläggningen av ansökningar om dagpenning

På grund av det stora antalet ansökningar, finns det för närvarande en kö för behandlingen av ansökningar på arbetslöshetsdagpenning, och det kan ta längre tid än vanligt att få dagpenningen.

Om du ännu inte har fått dina dagpenningar,

Så här fungerar det.

Utan högutbildade människor skulle det inte finnas någon utveckling. Ingenting skulle förändras och det finska samhället skulle stanna upp. Det är därför högutbildade behöver en kassa som alltid bevakar sina intressen.

Sätter du utvecklingens hjul i rullning? Gå med i KOKO! Tillsammans med fackföreningarna arbetar vi varje dag för att ge dig bättre möjligheter att hjälpa dig själv och Finland framåt.

Så här vill vi stödja våra medlemmar:

 • Om du till exempel blir utan jobb betalar vi ut inkomstrelaterad dagpenning. Du kan uppskatta dagpenningens belopp med hjälp av vår kalkylator.

 • Tillsammans med fackföreningarna hjälper vi de högutbildade på arbetsmarknaden.

 • Vi betjänar våra kunder snabbt och professionellt i olika situationer.

En fackförening ger säkerhet.

Att höra till en fackförening ger dig mer säkerhet. Fackföreningar erbjuder vanligtvis juridiska tjänster, kurser för att stödja sysselsättning, coachning, rådgivning och många andra medlemsförmåner. Arbetslöshetskassan för fackföreningarna nedan är KOKO. Hitta din egen fackförening och anslut dig!

 • Akavan Yleinen Ryhmä AYR:n kotisivuille.
 • Ditt ingenjörs förbund i Finland, logo.
 • Insinööriliitto IL ry, logo.
 • Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset
 • Ornamo
 • Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIAn kotisivuille.
 • Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, logo.
 • Ekonomit
 • Suomen Proviisoriyhdistyksen kotisivuille.
 • Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL, logo.
 • TEKin logo
 • TFiF
 • Tradenomiliitto TRAL ry, logo.

Kontakta elektroniskt »