Förnuft och känsla i en kassa

KOKO-kassan är ett förnuftigt beslut när du förbereder dig inför eventuell arbetslöshet. Det är också ett känslomässigt beslut, eftersom vi ger dig mänsklig service och support även under svåra tider.

Läs mer om medlemskap    Läs mer om dagpenning

Hur kan vi hjälpa just dig?

Aktuellt

9.6.2022

Extra indexjustering föreslås för de sociala trygghetsförmånerna

Regeringen har föreslagit en extra indexjustering för år 2022, som också skulle höja förmånerna enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, såsom grunddagpenning. Därmed skulle också beloppet för inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning, rörlighetsunderstöd och alterneringsersättning öka.

3.5.2022

Strejker och inkomstrelaterad dagpenning

Om ditt arbete förhindras på grund av strejk, är din rätt till inkomstrelaterad dagpenning under strejken beroende av om strejken kan påverka dina arbetsvillkor eller arbetsförhållanden. Om du själv strejkar (gäller även stödstrejk) saknar du rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

3.5.2022

TE-byråernas nya kundservicemodell träder i kraft i maj – ändringar också i jobbsökningsskyldigheten och karenserna

Från och med 2.5.2022 införs en ny kundservicemodell i TE-byråerna och de kommuner som ingår i det kommunala sysselsättningsförsöket. Enligt den nya modellen ska arbetssökande i regel söka minst fyra jobb under en granskningsperiod på en månad.

13.4.2022

Telefonservices öppettider på påsken

KOKO-kassans telefonservice är öppen skärtorstagen 14.4. kl. 10–14. 15.–18.4. är telefonservicen stängt. Glad påsk!

1.4.2022

Studerande, kom i håg medlemskap i arbetslöshetskassan när sommarjobbet börjar

Som studerande kan du gå med i kassan när du har en anställning med lön. När du hör till kassan, ackumuleras inkomstrelaterat utkomstskydd redan under studietiden.

24.3.2022

37 procent av dem som får inkomstrelaterad dagpenning från KOKO är över 60 år

Tyngdpunkten för förmånstagarnas åldersfördelning har i KOKO-kassan legat på över 50 år gamla medlemmar. I februari var så mycket som 37,1 procent av mottagarna av inkomstrelaterad dagpenning 60–67 år. När personer över 50 år läggs till är åldersgruppens andel av stödmottagarna 58,2 procent.

22.3.2022

KOKO följer noggrant utvecklingen av sysselsättningssituationen

Rysslands militära aktion i Ukraina har också en omfattande inverkan på näringslivet. Effekterna på sysselsättningssituationen för KOKO-kassans medlemmar är ännu inte säkert kända, men KOKO följer noga med utvecklingen av situationen. Sysselsättningssituationen för KOKO:s medlemmar är för närvarande god.

2.2.2022

Sysselsättningssituationen för medlemmar i KOKO-kassan förbättrades år 2021

KOKO-medlemmarnas sysselsättningssituation förbättrades snabbt under år 2021 och återgick nästan till situationen före corona.

Så här fungerar det.

Utan högutbildade människor skulle det inte finnas någon utveckling. Ingenting skulle förändras och det finska samhället skulle stanna upp. Det är därför högutbildade behöver en kassa som alltid bevakar sina intressen.

Sätter du utvecklingens hjul i rullning? Gå med i KOKO! Tillsammans med fackföreningarna arbetar vi varje dag för att ge dig bättre möjligheter att hjälpa dig själv och Finland framåt.

Så här vill vi stödja våra medlemmar:

 • Om du till exempel blir utan jobb betalar vi ut inkomstrelaterad dagpenning. Du kan uppskatta dagpenningens belopp med hjälp av vår kalkylator.

 • Tillsammans med fackföreningarna hjälper vi de högutbildade på arbetsmarknaden.

 • Vi betjänar våra kunder snabbt och professionellt i olika situationer.

En fackförening ger säkerhet.

Att höra till en fackförening ger dig mer säkerhet. Fackföreningar erbjuder vanligtvis juridiska tjänster, kurser för att stödja sysselsättning, coachning, rådgivning och många andra medlemsförmåner. Arbetslöshetskassan för fackföreningarna nedan är KOKO. Hitta din egen fackförening och anslut dig!

 • Akavan Yleinen Ryhmä AYR:n kotisivuille.
 • Ditt ingenjörs förbund i Finland, logo.
 • Insinööriliitto IL ry, logo.
 • Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIAn kotisivuille.
 • Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, logo.
 • Suomen Optometrian Ammattilaiset ry, logo.
 • Suomen Proviisoriyhdistyksen kotisivuille.
 • Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL, logo.
 • TEKin logo
 • Tradenomiliitto TRAL ry, logo.
 • Privatsektorns Chefer och Specialister, YTY rf, logo.

Kontakta elektroniskt »