Hur kan vi hjälpa just dig?

Aktuella handläggningstider för ansökningar 14.6.2024

Vi börjar för närvarande behandla ansökningar som inkommit under de nedan angivna dagarna. Ansökan du lämnade in tidigare behandlas redan.

första ansökningar som inkommit 3.6.2024
fortsatta ansökningar som inkommit 13.6.2024
fortsatta ansökningar för jämkad dagpenning som inkommit 10.6.2024

Aktivera betalningsmeddelande per sms
Information om handläggningen av ansökningar i KOKO-kassan

Aktuellt

4.6.2024

Jämkad dagpenning, vad innebär det i praktiken?

Om du utöver arbetslöshetsdagpenningen får förvärvsinkomster, utbetalas dagpenningen jämkad. Inkomster som beaktas vid jämkning är till exempel lön för deltidsarbete, inkomst från företagsverksamhet och mötesarvoden.

29.5.2024

Arbetsvillkoret ändras 2.9.2024

Lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras hösten 2024. Ändringen gäller den arbetshistorik som du ska ha för att kunna få inkomstrelaterad dagpenning. I utkomstskyddssammanhang går detta krav under namnet arbetsvillkor. Från och med 2.9.2024 blir arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning dubbelt längre.

21.5.2024

Systemet för alterneringsledighet håller på att läggas ned

Regeringen har föreslagit för riksdagen att alterneringsledigheten läggs ned från och med 1.8.2024. Om du ännu vill använda dig av möjligheten att ta alterneringsledigt ska du handla snabbt.

26.4.2024
På grund av ett störning hos OP-banken finns det fördröjningar i utbetalningen av dagpenningar

På grund av ett störning hos OP-banken finns det fördröjningar i utbetalningen av dagpenningar

En del av de dagpenningar som KOKO betalade ut den 25 april har inte överförts till kundernas konton på grund av ett störning i OP-bankens betalningstrafik.

28.3.2024

Telefonservices öppettider på påsken

KOKO-kassans telefonservice är öppen skärtorstagen 28.3. kl. 10–14. På fredagen 29.3 och mondagen 1.4. är telefonservicen stängt. Glad påsk!

19.3.2024

Arbetsinkomsternas skyddsdel om 300 euro slopas och i fortsättningen betalas jämkad dagpenning även till personer som får små förvärvsinkomster

Till mottagare av arbetslöshetsdagpenning som också har förvärvsinkomster (t.ex. lön för deltidsarbete, inkomster från företagsverksamhet, mötesarvoden) betalas jämkad dagpenning. Detta innebär att förvärvsinkomsterna inverkar på dagpenningens belopp genom att 50 procent av dessa inkomster dras av från dagpenningen.

18.3.2024

Barnförhöjningarna och arbetsinkomsternas skyddsdel slopas 1.4.2024

I början av april träder två lagändringar i kraft som påverkar storleken på dagpenningen. Den ena ändringen påverkar mottagare av dagpenning som har barn, och den andra påverkar de som får dagpenning samtidigt som de också har förvärvsinkomster.

7.3.2024

Regeringen har föreslagit för riksdagen att alterneringsledigheten slopas

Enligt regeringens proposition ska slopandet av alterneringsledigheten träda i kraft på så sätt att en alterneringsledighet fortfarande kan börja 31.7.2024.

Så här fungerar det.

Utan högutbildade människor skulle det inte finnas någon utveckling. Ingenting skulle förändras och det finska samhället skulle stanna upp. Det är därför högutbildade behöver en kassa som alltid bevakar sina intressen.

Sätter du utvecklingens hjul i rullning? Gå med i KOKO! Tillsammans med fackföreningarna arbetar vi varje dag för att ge dig bättre möjligheter att hjälpa dig själv och Finland framåt.

Så här vill vi stödja våra medlemmar:

 • Om du till exempel blir utan jobb betalar vi ut inkomstrelaterad dagpenning. Du kan uppskatta dagpenningens belopp med hjälp av vår kalkylator.

 • Tillsammans med fackföreningarna hjälper vi de högutbildade på arbetsmarknaden.

 • Vi betjänar våra kunder snabbt och professionellt i olika situationer.

En fackförening ger säkerhet.

Att höra till en fackförening ger dig mer säkerhet. Fackföreningar erbjuder vanligtvis juridiska tjänster, kurser för att stödja sysselsättning, coachning, rådgivning och många andra medlemsförmåner. Arbetslöshetskassan för fackföreningarna nedan är KOKO. Hitta din egen fackförening och anslut dig!

 • Akavan Yleinen Ryhmä AYR:n kotisivuille.
 • Ditt ingenjörs förbund i Finland, logo.
 • Insinööriliitto IL ry, logo.
 • Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset
 • Ornamo
 • Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIAn kotisivuille.
 • Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, logo.
 • Ekonomit
 • Suomen Proviisoriyhdistyksen kotisivuille.
 • Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL, logo.
 • TEKin logo
 • TFiF
 • Tradenomiliitto TRAL ry, logo.

Kontakta elektroniskt »