Information om handläggningen av ansökningar i KOKO-kassan

Dagpenningsansökningarna behandlas huvudsakligen i den ordning de kommit till kassan. Du ser handläggningstiden på framsidan av KOKO-kassans webbsida.

Handläggningstiden påverkas bl.a. av vilken tid på månaden det är frågan om, bilagor till ansökan, arbete under ansökningsperioden, ett nytt utlåtande av TE-byrån eller av att man måste ge ett nytt beslut om dagpenning. Om det i samband med handläggningen av din ansökan framkommer ett behov för tilläggsinformation så kommer handläggaren av din ansökan att kontakta dig. Det är alltid bra att räkna med en 1-2 veckors handläggningstid för ansökningen, även om tidigare ansökningar skulle ha blivit behandlade i några dagar.

Det kommer mest ansökningar till kassan i början av månaden. Det betyder också att handläggningstiden för ansökningarna är längst under denna tid p.g.a. mängden ansökningar. Om du inte måste ansöka om inkomstrelaterad dagpenning i perioder på en kalendermånad t.ex. på grund av jämkning, så kan du välja att din ansökningsperiod för fortsatta ansökningar är en månad eller fyra veckor.