Periodisering av semesterersättning

Om du har semestrar som inte har tagits ut i slutet av ett heltidsarbete som varar mer än två veckor, periodiseras den ersättning som betalas för dem. Detta innebär att rätten till inkomstrelaterad dagpenning skjuts upp. En semesterersättning som motsvarar en månadslön senarelägger tidpunkten för utbetalning av dagpenning med cirka en månad.

Periodiseringen av semesterersättningen och självrisktiden löper inte samtidigt. Självrisktiden börjar efter att en eventuell semesterersättning har periodiserats.

Semesterersättningen periodiseras om den betalas på basis av en heltidsanställning, som upphört 1.1.2024 eller senare. Semesterersättning periodiseras inte om anställningen har varit deltids- eller heltidsarbete på högst 2 veckor.

Om både semesterersättning och ersättning i samband med uppsägning betalas för samma heltidsarbete på över 2 veckor, läggs de ihop och periodiseras.

Under 2024 görs flera ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa, varav en är periodiseringen av semesterersättning. Läs mera om ändringar på sammanfattningssidan Ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa 2024.