Gränsarbetare

Du är gränsarbetare om du bor i ett annat land än det du arbetar i och besöker det land du bor i minst en gång i veckan. Du kan vara gränsarbetare endast om både det land du arbetar i och det land du bor i är inom EU-området (EU/EES-länderna och Schweiz). Du ska ha en arbetslöshetsförsäkring i det land du arbetar.

En gränsarbetare ska ansöka om arbetslöshetsdagpenning på basis av den typ av arbetslöshet det är fråga om. Om du är permitterad eller har ett deltidsarbete ska du ansöka om dagpenning i det land du arbetar i. Om du är helt arbetslös ska du ansöka om dagpenning i det land du bor i.

Arbetslöshetsförsäkringen i länderna i EU-området

Sverige och Danmark har ett likadant system med arbetslöshetskassor som Finland har. Om du jobbar i dessa länder ska du ansluta dig till en lokal arbetslöshetskassa för att vara försäkrad vid arbetslöshet.

I de övriga länderna inom EU-området är du försäkrad via arbetet. Innan du börjar jobba ska du alltid först kontrollera med det aktuella landets myndigheter vilka krav som gäller för utkomstskydd för arbetslösa.