Arbeta i Norden

Du ska ha en arbetslöshetsförsäkring i det land du arbetar. Det har ingen betydelse om du är bosatt i det land du arbetar i med tanke på försäkringen.

Försäkringssystemet i Norden

Sverige och Danmark har ett likadant system med arbetslöshetskassor som Finland har. Arbete som har utförts i dessa länder kan beaktas i arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning om du har varit medlem i en arbetslöshetskassa i landet i fråga.

Observera att Alfa-kassan i Sverige har två roller. Alfa-kassan i sig är en vanlig arbetslöshetskassa som man ansluter sig till enligt kassans regler. Alfa-kassan betalar också arbetslöshetsersättning till personer som inte är anslutna till någon arbetslöshetskassa. I detta avseende kan Alfa-kassan jämföras med FPA i Finland. Om du inte försäkrar dig i Alfa-arbetslöshetskassan eller någon annan arbetslöshetskassa kan ditt arbete inte beaktas i arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning.

Arbetslöshetskassorna i Sverige: Arbetslöshetskassornas samorganisation

Arbetslöshetskassan i Danmark: Danske A-kasser

På Island och i Norge har du en arbetslöshetsförsäkring via arbetet. I dessa länder behöver du alltså inte ansluta dig till en arbetslöshetskassa för att arbetet ska kunna beaktas i arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning. Innan du börjar jobba ska du alltid först kontrollera med det aktuella landets myndigheter vilka krav som gäller för utkomstskydd för arbetslösa.

Hur arbete i Norden beaktas i arbetsvillkoret i Finland

Du kan ansluta dig till KOKO-kassa när ett arbete har upphört i ett annat land i Norden. Du kan ansluta dig till KOKO-kassa även om du är arbetslös, om detta sker inom 1 månad från att arbetslöshetsförsäkringen upphörde i det tidigare landet (anslutningstiden är 8 veckor för en nordisk återflyttare). I Sverige och Danmark upphör arbetslöshetsförsäkringen när medlemskapet i den lokala kassan avslutas. På Island och i Norge upphör arbetslöshetsförsäkringen när det försäkrade arbetet avslutas.

Arbete som utförts i Norden kan beaktas i arbetsvillkoret i Finland först efter att KOKO-kassan har mottagit U1-blanketten. Handläggningen av ansökan kan inte slutföras innan blanketten har lämnats in. Glöm inte att du måste ansöka om dagpenning inom 3 månader.

Ett krav för att arbetet ska beaktas i arbetsvillkoret är att du efter att du återvänt till Finland ska ha arbetat i Finland minst 4 kalenderveckor som uppfyller arbetsvillkoret. Arbetsperioden krävs inte om du har bott i Finland medan du har arbetat i ett annat land.

Nordisk återflyttare

Du är en nordisk återflyttare om du har bott i ett annat land i Norden och arbetat eller fått grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning från Finland under de senaste 5 åren. Två specialregler tillämpas på återflyttare jämfört med personer som återvänder till Finland från det övriga EU-området.

1. En arbetslös återflyttare kan ansluta sig till KOKO-kassa inom 8 veckor från att arbetslöshetsförsäkringen upphört i det tidigare landet (jämfört med 1 månad vid flytt till Finland från ett annat land i EU-området)

2. Återflyttaren har inte heller kravet att arbeta 4 veckor i Finland för att arbetet i ett annat land i Norden ska beaktas i arbetsvillkoret i Finland. Återflyttarens dagpenning beräknas på basis av den senaste lönen i Finland.