Fastställa boningsort

Vilket land du bor i har betydelse när man ska bestämma vilket arbete som ligger till grund för hur dagpenningen beräknas. Du anses bo i Finland om du är stadigvarande bosatt i Finland, även om du arbetar i ett annat land i EU-området (EU/EES-länderna och Schweiz).

När boningsorten fastställs utreds bland annat var du har din stadigvarande adress, hur ofta du besöker boningsorten och var din familj bor. Förutom detta tittar man också på karaktären av din anställning. Fastställande av boningsorten utreds alltid från fall till fall i samband med ansökan om inkomstrelaterad dagpenning. KOKO-kassa kan således inte fatta beslut om boningsorten till exempel innan arbetet påbörjas i utlandet.

Från vilket land betalas arbetslöshetsersättning?

Du ska vara försäkrad i det land du arbetar i. Om du är helt arbetslös betalas arbetslöshetsersättning i det land du bor i. Om du är permitterad eller har ett deltidsarbete betalas ersättningen i det land du arbetar i oavsett om du bor i det land du arbetar i eller inte.

Hur boningsorten påverkar dagpenningens storlek

Dagpenningens storlek beräknas utifrån lönen för det arbete som utförts i ett annat land i EU-området om du anses ha bott i Finland medan du arbetade och arbetet i det andra landet inte har varit långvarigt. Prövningen sker från fall till fall och kassan kan inte på förhand säga vilket lands inkomster som används när din dagpenning beräknas.