Asuinpaikan määritteleminen

Sillä, missä maassa asut, on merkitystä silloin, kun tarkastellaan, minkä työn perusteella päivärahasi suuruus lasketaan. Sinut katsotaan Suomessa asuvaksi, jos asut vakinaisesti Suomessa, vaikka olisit töissä toisessa EU-alueen (EU/ETA-maat ja Sveitsi) valtiossa.

Asuinpaikkaa määriteltäessä tutkitaan muun muassa sitä, missä sinulla on vakinainen osoite, kuinka usein käyt asuinmaassa ja missä perheesi asuu. Tämän lisäksi tarkastellaan työsuhteesi laatua. Asuinpaikan määritteleminen tutkitaan aina tapauskohtaisesti ansiopäivärahahakemuksen yhteydessä, eikä KOKO-kassa voi antaa sinulle päätöstä asuinpaikasta esimerkiksi ennen ulkomailla tapahtuvan työn aloittamista.

Mistä työttömyyskorvaus maksetaan?

Sinun tulee aina vakuuttaa itsesi työntekomaassa. Jos olet kokonaan työtön, työttömyyskorvaus maksetaan asuinmaasta. Jos olet lomautettu tai osa-aikatyössä, korvaus maksetaan työntekomaasta riippumatta siitä, asutko työntekomaassa vai et.

Asuinpaikan vaikutus työttömyyspäivärahan suuruuteen

Päivärahasi suuruus lasketaan toisessa EU-alueen maassa tehdyn työn palkoista, jos sinun katsotaan asuneen työnteon aikana Suomessa eikä työsi toisessa maassa ole ollut pitkäkestoista. Tilanteet tutkitaan aina tapauskohtaisesti eikä kassa pysty sanomaan etukäteen minkä maan tuloista päivärahasi suuruus lasketaan.