Sovitellun päivärahan hakeminen

Sovitellun päivärahan hakemiseen pätevät samat ohjeet, kuin jos hakisit päivärahaa kokonaan työttömänä. Katso ohjeet: työttömyyspäivärahan hakeminen. Lisäksi:

  • ilmoita hakemuksessa kaikki työtuntisi, vaikka palkka maksettaisiin vasta myöhemmin
  • toimita hakemuksen liitteenä työsopimus. Jos työsopimusta ei ole ja työsi kestää yli kuukauden tai määräaikaisia töitä on toistuvasti samalle työnantajalle, toimita työnantajan täyttämä Selvitys työnteon keskeisistä ehdoista -lomake. Työsopimusta tai työnteon keskeisiä ehtoja ei tarvitse toimittaa kassaan uudelleen, ellei niihin tehdä muutoksia.
  • kun palkka on maksettu, tarkista, että ilmoittamasi työtunnit täsmäävät sinulle maksettujen palkkojen kanssa ja toimita palkkalaskelma kassaan.