Ansiosidonnaiselta päivärahalta eläkkeelle

Voit hakea vanhuuseläkettä halutessasi heti, kun täytät eläkkeen vaatiman iän. Kassa ei ota kantaa siihen, kannattaako sinun hakea eläkettä vai ansiosidonnaista päivärahaa. Sinulla on oikeus saada päivärahaa sen kuukauden loppuun, kun täytät 65 vuotta.

Vanhuuseläke ilman varhennusvähennystä

Olet oikeutettu vanhuuseläkkeeseen, johon ei tehdä varhennusvähennystä, jos olet

  • syntynyt vuonna 1957 tai sitä ennen ja
  • täyttänyt 62 vuotta ja
  • saanut päivärahaa lisäpäiviltä eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana vähintään 1 päivältä.

Jos olet syntynyt vuosien 195861 aikana, on työeläkkeen alin ikäedellytys vuonna 1958 syntyneillä 64 vuotta. Ikärajat nousevat syntymävuoden mukaan. Lue lisää Eläketurvakeskuksen Työeläke.fi-sivuilta.

Riittää, että täytät ehdot viimeistään eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden viimeisenä päivänä.

Työttömyyskassa kirjoittaa sinulle pyynnöstäsi todistuksen lisäpäivistä, kun sinulle on maksettu vähintään yksi lisäpäivä eläkettä edeltävältä kuukaudelta. Todistusta ei kirjoiteta ilman erillistä pyyntöä. Pyynnön voi esittää hakemuksen yhteydessä ja hakemuksen voi lähettää pyyntöä varten normaalia lyhyemmältä ajalta.

Vanhuuseläkettä on haettava eläkevakuutusyhtiöltä etukäteen, eikä sitä myönnetä takautuvasti. Lisätietoja vanhuuseläkkeen hakemisesta saat omasta eläkevakuutusyhtiöstäsi tai Eläketurvakeskuksesta.