Jäsenyyden päättyminen

Kassasta eroaminen

Voit erota KOKOsta kirjallisella eroilmoituksella. Täytä ja lähetä KOKOlle sähköinen eroilmoituslomake tai vaihtoehtoisesti lähetä vapaamuotoinen eroilmoitusviesti eAsioinnin kautta. Ero astuu voimaan ilmoituksen saapumispäivästä tai ilmoituksessa mainitusta myöhemmästä ajankohdasta.

Jos eroat KOKOsta kesken vuoden, voidaan loppuvuoden jäsenmaksu palauttaa. Toimita tällöin vapaamuotoinen kirjallinen jäsenmaksun palautuspyyntö eAsioinnin  kautta, ja ilmoita pyynnössäsi pankkitilisi numero. Palautuspyyntö on toimitettava KOKO-kassaan 3 kuukauden kuluessa eroamisesta. Jos olet jäsen liiton kautta, voit pyytää palautusta liitostasi.

Huomioithan, että jäsenmaksu tulee maksaa eroamiskuukauden loppuun asti. Jäsenmaksun maksamatta jättäminen ei ole eroilmoitus.

Jos jäät eläkkeelle, huolehdi itse KOKOsta eroamisestasi, sillä KOKO ei saa automaattisesti tietoa eläkkeelle siirtymisestäsi. Jäsenyytesi päättyy automaattisesti vasta sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin täytät 68 vuotta.

Jos lähdet ulkomaille, tarkista kannattaako sinun pysyä jäsenenä.: Jäsenyys ulkomailla työskentelyn aikana 

Kassasta erottaminen

Sinut voidaan erottaa KOKOn jäsenyydestä, jos et ole maksanut jäsenmaksuja. Erottaminen astuu voimaan sen vuoden alusta, jonka jäsenmaksut ovat maksamatta.

Päätoiminen yrittäjä voi olla palkansaajakassan jäsen 18 kuukautta yritystoiminnan alkamisesta lukien. Sinut voidaan erottaa KOKOsta, jos yritystoiminta kestää yli 18 kuukautta.

Ennen erottamista sinulle varataan mahdollisuus selvityksen antamisesta asiassa. Erottamisesta annetaan aina valituksenalainen päätös.

KOKOsta erottamisesta saattaa aiheutua päivärahan takaisinperintää.