Jäsenyyden päättyminen

Kassasta eroaminen

Voit erota KOKO-kassasta ilmoittamalla siitä eroilmoituslomakkeella. Jos eroat kassasta kesken vuoden, loppuvuoden jäsenmaksu palautetaan ilmoittamallesi tilille. Ero astuu voimaan ilmoituksen saapumispäivästä tai ilmoituksessa mainitusta myöhemmästä ajankohdasta.

Huomioithan, että jäsenmaksu tulee maksaa eroamiskuukauden loppuun asti. Jäsenmaksun maksamatta jättäminen ei ole eroilmoitus.

KOKO ei saa automaattisesti tietoa esimerkiksi eläkkeelle siirtymisestäsi, joten tällöin sinun tulee itse erota. Jäsenyytesi lopetetaan automaattisesti sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin täytät 68 vuotta.

Jos lähdet ulkomaille, tarkista kannattaako sinun pysyä jäsenenä.

Kassasta toiseen siirtyminen

Voit vaihtaa työttömyyskassaa vain silloin, kun olet työssä. Et voi vaihtaa työttömyyskassaa ollessasi esimerkiksi työttömänä, kokonaan lomautettuna, hoitovapaalla tai opintovapaalla, vaikka työsuhteesi olisikin voimassa.

Jos siirryt kassasta toiseen 1 kuukauden kuluessa, säilytät toisessa kassassa kerryttämäsi työssäolo- ja jäsenyyskaudet. Jos 1 kuukauden siirtymäaika ylittyy, pitää sinun kerryttää työssäolo- ja jäsenyyskaudet uudelleen. Jäsenmaksu tulee maksaa edelliseen kassaan eroamisajankohtaan saakka.

Kuinka toimin?

Kun liityt KOKO-kassan suorajäseneksi, voit valtuuttaa KOKOn irtisanomaan edellisen kassan jäsenyyden. Erovaltuutus tehdään jäsenhakemuksen yhteydessä. Liittojäsenyytesi sinun tulee päättää itse olemalla yhteydessä omaan ammattiliittoosi. Kun liityt KOKOn jäseneksi ammattiliiton kautta, voit valtuuttaa KOKOn irtisanomaan edellisen kassan jäsenyyden erovaltuutuslomakkeella.

Jos et halua antaa erovaltuutusta, lähetä ensin uuteen työttömyyskassaan jäsenhakemus. Kun olet saanut varmistuksen uudesta jäsenyydestä, lähetä eroilmoitus edelliseen työttömyyskassaan.

Jos siirryt KOKO-kassasta toiseen työttömyyskassaan kesken vuoden, voidaan loppuvuoden KOKO-kassan jäsenmaksu palauttaa. Toimita tällöin vapaamuotoinen kirjallinen jäsenmaksun palautuspyyntö eAsioinnin  kautta, ja ilmoita pyynnössäsi pankkitilisi numero. Palautuspyyntö on toimitettava KOKO-kassaan 3 kuukauden kuluessa eroamisesta. Jos olet jäsen liiton kautta, voit pyytää palautusta liitostasi.

Kassasta erottaminen

Sinut voidaan erottaa KOKOn jäsenyydestä, jos et ole maksanut jäsenmaksuja. Erottaminen astuu voimaan sen vuoden alusta, jonka jäsenmaksut ovat maksamatta.

Päätoiminen yrittäjä voi olla palkansaajakassan jäsen 18 kuukautta yritystoiminnan alkamisesta lukien. Sinut voidaan erottaa KOKOsta, jos yritystoiminta kestää yli 18 kuukautta.

Ennen erottamista sinulle varataan mahdollisuus selvityksen antamisesta asiassa. Erottamisesta annetaan aina valituksenalainen päätös.

KOKOsta erottamisesta saattaa aiheutua päivärahan takaisinperintää.