Työajan vaikutus

Osa-aikatyö

Työsi katsotaan osa-aikatyöksi, jos työaika on enintään 80 % kokoaikatyön enimmäistyöajasta. Kun teet osa-aikatyötä, toteutunut työaikasi huomioidaan sen sovittelujakson aikana, jolloin palkka maksetaan. Kun päivärahaa haetaan esim. kuukauden jaksoissa, tehtyjä työtunteja verrataan kuukauden kokoaikatyön työaikaan. Työaikaa verrattaessa kuukauteen katsotaan aina sisältyvän laskennallisesti 21,5 arkipäivää.

Lomautus

Jos olet lomautettu lyhennetylle työviikolle, työaikaasi tarkastellaan kalenteriviikkokohtaisesti (maanantai – sunnuntai). Jos olet lomautettu lyhennetylle työpäivälle, työaikaasi tarkastellaan sovittelujaksoittain maksuperusteisesti, eli sen sovittelujakson mukaan, jonka aikana työtuntien mukainen palkka on maksettu.

Sivutoimisen yrittäjän työaikaa ei tarkastella. Yritystoiminnan tulot huomioidaan maksuajankohdan mukaisessa sovittelujaksossa. Kassaan tulee toimittaa selvitykset yritystoiminnasta eri tavoin riippuen yritystoiminnan muodosta ja kestosta. Lue lisää: Yritystoiminnan ja oman työn sovittelu.