Työsuhteen päättyminen lomautuksen aikana

Jos työnantajasi irtisanoo sinut lomautuksen aikana, sinulla on oikeus saada irtisanomisajan palkka lomakorvauksineen. Maksettavasta korvauksesta voidaan kuitenkin vähentää 14 päivän palkka, jos työnantajasi on noudattanut yli 14 päivän lomautusilmoitusaikaa. Jos sinut on lomautettu käyttämällä 14 päivän tai sitä lyhyempää ilmoitusaikaa, työnantaja ei saa vähentää irtisanomisajan palkasta mitään.

Voit itse irtisanoa työsuhteesi lomautuksen aikana ilman irtisanomisaikaa, jos lomautuksesi päättymispäivä ei ole tiedossa tai siihen on yli 7 kalenteripäivää. Jos lomautuksesi on kestänyt yhdenjaksoisesti yli 200 päivää kun irtisanoudut työsuhteestasi, työnantajasi on velvollinen maksamaan sinulle irtisanomisajan palkkaa vastaavan korvauksen. Työnantaja voi tässäkin tapauksessa kuitenkin vähentää korvauksesta 14 päivän palkan, jos työnantaja on noudattanut lomautuksesta ilmoittaessaan yli 14 päivän ilmoitusaikaa.

Päivärahaa ei voida maksaa ajalta, jolloin olet oikeutettu saamaan irtisanomisajan palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta.