Työsuhteen päättyminen lomautuksen aikana

Voit irtisanoa työsuhteesi lomautuksen aikana ilman irtisanomisaikaa, jos lomautuksesi päättymispäivä ei ole tiedossa tai siihen on yli 7 päivää. Jos irtisanot työsuhteesi lomautuksen kestettyä yhdenjaksoisesti yli 200 päivää, työnantajasi on velvollinen maksamaan sinulle irtisanomisajan palkkaa vastaavan korvauksen. Korvaus vastaa sitä palkkaa, jonka työnantajasi maksaisi irtisanoessaan työsuhteesi. Sinulle maksettavasta korvauksesta voidaan vähentää 14 päivän palkka, jos työnantajasi on ilmoittanut lomautuksestasi yli 14 päivän lomautusilmoitusaikaa käyttäen.

Jos työnantajasi irtisanoo sinut lomautuksen aikana, sinulla on oikeus saada irtisanomisajan palkka. Sinulle maksettavasta korvauksesta voidaan vähentää 14 päivän palkka, jos työnantajasi on ilmoittanut lomautuksestasi yli 14 päivän lomautusilmoitusaikaa käyttäen.

Päivärahaa ei voida maksaa siltä ajalta, kun sinulla on oikeus saada irtisanomisajan palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta.