Lomautuksen perusteet ja eri lomautustavat

Lomautuksen perusteet

Lomautus perustuu työnantajan tarpeeseen vähentää työntekijän työaikaa ja palkkaa, vaikka työsuhde pysyy muutoin voimassa. Lomautuksella tulee olla tuotannollis-taloudelliset syyt tai töiden tulee olla muutoin tilapäisesti vähentynyt.

Työnantaja voi lomauttaa työ- ja virkasuhteisen työntekijän. Toimitusjohtajaa ei puolestaan voida lomauttaa. Määräaikaisesta työsuhteesta voidaan lomauttaa vain, jos määräaikainen työntekijä on sellaisen henkilön sijainen, joka voidaan lomauttaa. Sen sijaan virkasuhteisen työntekijän voi lomauttaa myös määräaikaisesta työsuhteesta.

Kokoaikainen lomautus

Lomautuksesi on kokoaikainen, kun kalenteriviikolla ei ole ollenkaan työtunteja. Päivärahaa maksetaan tällöin täytenä jokaiselta lomautuspäivältä, samoin rajoituksin kuin kokonaan työttömälle.

Jos lomautuksesi ei ole täyden kalenteriviikon mittainen, vaan kestää vähintään viikon ja sijoittuu kahdelle kalenteriviikolle (esimerkiksi keskiviikosta tiistaihin), kyseessä ei ole kokoaikainen lomautus. Tällöin kyseessä on lomautus viikoittaista työaikaa lyhentämällä.

Lyhennetty työviikko

Jos viikoittaista työaikaasi on lyhennetty yhdellä tai useammalla kokonaisella työpäivällä viikossa, sinulle voidaan maksaa täyttä päivärahaa lomautuspäiviltä. Tällöin päiviltä, jolloin olet töissä tai sinulle maksetaan täyttä työpäivää vastaava palkka, ei makseta päivärahaa.

Lyhennetty työpäivä

Jos päivittäistä työaikaasi on lyhennetty lomautuksen johdosta, kyseessä on lomautus lyhennetylle työpäivälle. Tällöin päiväraha maksetaan soviteltuna ja tulot huomioidaan sovittelussa sen mukaan, milloin palkka on maksettu.

Sekamuotoinen lomautus

Jos lomautuksesi tapahtuu sekä lyhentämällä työpäiviä että lomautuksena täysille työpäiville saman kalenteriviikon aikana, päiväraha maksetaan soviteltuna. Tällöin se, huomioidaanko työpäiviesi tulot työnteon ajankohdan mukaan vai palkan maksupäivän mukaan, riippuu siitä, miten lomautus on alun perin toteutettu. Tutkimme tilanteen, kun hakemus liitteineen on toimitettu meille.