Vuosiloma tai arkipyhä lomautuksen aikana

Vuosiloma lomautuksen aikana

Voit pitää lomautuksen aikana myös vuosilomaa, jonka ajalta työnantaja maksaa sinulle vuosiloma-ajan palkkaa. Jos saat kokoaikatyön palkkaan perustuvaa vuosiloma-ajan palkkaa, kyseisiltä lomapäiviltä ei ole oikeutta päivärahaan.

Jos sen sijaan palkka perustuu osa-aikatyön palkkaan, päiväraha maksetaan  soviteltuna päivärahana. Palkat huomioidaan sovittelussa eri tavoin lomautustyypistä riippuen.

Jos teet lomautusaikanasi lyhennettyä työpäivää ja saat soviteltua päivärahaa, myös loman ajalta maksetaan soviteltua päivärahaa, jos vuosiloma-ajan palkka perustuu osa-aikatyön palkkaan. Sovittelussa otetaan tällöin huomioon loma-ajan palkan lisäksi myös mm. lomaraha, koska lyhennetty työpäivä on peruste maksaa soviteltua päivärahaa.

Arkipyhä lomautuksen aikana

Jos olet arkipyhänä lomautettuna, päivärahaa voidaan maksaa samoin perustein kuin muiltakin päiviltä. Jos työnantajasi on maksanut täyden päiväpalkan suuruisen arkipyhäkorvauksen, kyseiseltä päivältä ei ole oikeutta päivärahaan. Arkipyhältä ei ole oikeutta päivärahaan myöskään silloin, jos työnantajasi ei katso arkipyhää työpäiväksi. Jos sen sijaan saat esimerkiksi osa-aikatyöhön perustuvan arkipyhäkorvauksen, kyseinen arkipyhäkorvaus otetaan mukaan soviteltaviin palkkoihin normaalien sovittelusääntöjen mukaisesti.

Arkipyhiä tarkastellessa katsotaan, millä tavoin työnantaja on huomioinut arkipyhät palkanmaksussa lomautusaikasi palkkaa vähentäessään.