Semester eller söckenhelg under permittering

Semester under permittering

Du kan också ta semester under den tid du är permitterad. För den tiden betalar arbetsgivaren lön för semestertid. Om du får lön för semestertid som baserar sig på heltidsarbete har du inte rätt till dagpenning för dessa semesterdagar.

Om lönen däremot grundas på lön för deltidsarbete betalas jämkad dagpenning. Lönerna beaktas på olika sätt i jämkningen beroende på typ av permittering.

Om du är permitterad med förkortad arbetstid och får jämkad dagpenning, betalas även jämkad dagpenning för semestertiden, om lönen för semestertiden baserar sig lön för deltidsarbete. Vid jämkningen beaktas då, förutom lön för semestertiden, även bland annat semesterpenning, eftersom förkortad arbetsdag är en grund att betala jämkad dagpenning.

Söckenhelg under permittering

Om du är permitterad på en söckenhelg kan dagpenning betalas på samma grunder som för övriga dagar. Om din arbetsgivare har betalat en helgdagsersättning som motsvarar en full dagslön, har du inte rätt till dagpenning för denna dag. Du har inte heller rätt till dagpenning om din arbetsgivare anser att söckenhelg inte är en arbetsdag. Om du däremot exempelvis får en helgdagsersättning som baserar sig på deltidsarbete, ingår denna helgdagsersättning i de jämkade lönerna enligt normala jämkningsregler.

När söckenhelger granskas ser man på hur arbetsgivaren har beaktat söckenhelgerna i lönebetalningar när avdrag har gjorts på lönen under din permitteringstid.