Arbete under permittering

Kallad tillbaka till arbete under permittering

Arbetsgivaren kan kalla dig tillbaka till arbete under permitteringstiden oberoende av vilken form av permittering det handlar om. Då avbryts permitteringen tillfälligt. Om du arbetar hela arbetsdagar under en heltidspermittering, så betalas full dagpenning för de dagar du är permitterad och ingen dagpenning för de dagar du arbetar.

Din arbetsgivare kan också kalla dig tillbaka till deltidsarbete om du är heltidspermitterad eller permitterad med förkortad arbetsvecka. Då ändras permitteringen till permittering med förkortad arbetsdag och jämkad dagpenning betalas. Beroende på typ av permittering beaktas betald lön och arbetstid antingen enligt tidpunkten för arbetet eller tidpunkten för löneutbetalning.

Arbete för annan arbetsgivare under permittering

Du kan arbeta för en annan arbetsgivare medan du är permitterad. Om du är heltidspermitterad eller permitterad med förkortad arbetsvecka får du då i stället jämkad dagpenning.

Om du jobbar heltid i mer än två veckor för en annan arbetsgivare under permitteringstiden betalas dagpenning fram till det att arbetet börjar och efter att det har upphört.

Arbetstidsbegränsningar under permitteringstiden

Dagpenning kan betalas om din arbetstid inte överskrider 80 % av arbetstiden för en heltidsanställd. Inom utkomstskyddet är gränsen för heltidsarbete 80 % av maximiarbetstiden inom respektive bransch. Om gränsen överskrids kan dagpenning inte betalas ut. Vid permitteringar granskas arbetstiden enligt kalendervecka (måndag-söndag).

Om begränsningen för arbetstid överskrids en av kalenderveckorna påverkar detta inte betalningen av dagpenning för de övriga veckorna. Varje vecka granskas skilt.

Om du samtidigt arbetar för den arbetsgivare som permitterat dig och för andra arbetsgivare räknas den sammanlagda arbetstiden ihop enligt kalendervecka.

Arbeta upp arbetsvillkor under och räkna ut dagpenning för permitteringstid

Samma regler gäller för att upparbetning av ett arbetsvillkor som för uträkning av dagpenning oberoende av om du exempelvis är helt utan arbete eller permitterad. Du arbetar upp veckor för arbetsvillkoret genom att utföra lönearbete minst 18 timmar under en kalendervecka.