Anställning upphör under permittering

Om din arbetsgivare säger upp dig under en permittering har du rätt att få lön jämte semesterersättning under uppsägningstiden. Från den ersättning som ska betalas kan dock 14 dagars lön dras av, om arbetsgivaren har iakttagit mer än 14 dagars tid för meddelande om permittering. Om du har blivit permitterad med en 14 dagars eller kortare tid för meddelande om permittering, får arbetsgivaren inte dra av någonting från uppsägningsperiodens lön.

Du kan själv säga upp din anställning utan uppsägningstid under en permittering, om sista dagen för din permittering inte är känd eller ligger längre än 7 kalenderdagar i framtiden. Om permitteringen har pågått i 200 dagar utan avbrott då du säger upp din anställning, är din arbetsgivare skyldig att betala dig en ersättning som motsvarar lönen för uppsägningstiden. I detta fall kan arbetsgivaren dock dra av 14-dagars lön från ersättningen, om arbetsgivaren har iakttagit mer än 14 dagars tid för meddelande om permittering.

Dagpenning kan inte betalas för tiden under vilken du har rätt att få lön eller motsvarande ersättning för uppsägningstiden.