Den jämkade dagpenningens storlek

Vid jämkad dagpenning påverkar din arbetsinkomst vad dagpenningen blir. En del av den inkomst du har dras nämligen av från dagpenningen. Full inkomstrelaterad dagpenning betalas om din inkomst är lägre än det skyddade beloppet. Det skyddade beloppet är 300 € om jämkningsperioden är en månad och 279 € om den är 4 kalenderveckor. För den del av inkomsten som överskrider det skyddade beloppet minskas 50 % från den inkomstrelaterade dagpenningen.

KOKO-kassan drar av det skyddade beloppet och räknar ut den jämkade inkomsten. Det viktigaste är att du uppger alla dina inkomster under ansökningsperioden för kassan. Observera dock att om du har förkortad arbetstid med hela, permitterade dagar och du har annan inkomst från deltidsarbete eller företagsverksamhet, ska du ange din inkomst enligt tiden då arbetet är utfört i samband med den ansökan som du gör då arbetet är utfört.

I ansökan ska du uppge de arbeten du har utfört under ansökningsperioden, även om du får lönen senare. Förvärvsinkomster som utbetalats under ansökningsperioden ska uppges även om de underskrider skyddsbeloppet. Läs mer under jämkad inkomst.

Specialfall för jämkad dagpenning