Specialfall för jämkad dagpenning

Jämkad dagpenning och jämkningsperiodens lön kan båda tillsammans högst vara lika mycket som den lön som ligger till grund för dagpenningen. Om den sammanlagda inkomsten överskrider den lön som ligger till grund för beräkningen, betalar kassan dagpenning utifrån den lön som ligger till grund för dagpenningen. Löneinkomsten jämförs med den lön som ligger till grund för dagpenningen, utan avdrag för det skyddade beloppet.

Obs: I början av april 2024 slopas det skyddade beloppet på 300 euro för förvärvsinkomster. Läs mer: Förändringar i arbetslöshetsskydd 2024

Den dagpenning som arbetslöshetskassan betalar ska dock vara lika hög som det belopp som FPA ska betala i grunddagpenning. För att dagpenning ska betalas, ska beloppet i månaden uppgå till minst 50 % av grunddagpenningen, det vill säga minst 18,61 €/månad (37,21 € * 50 %) år 2024.