Sovitellun päivärahan erityistilanteita

Soviteltu päiväraha ja sovittelujakson palkka voivat olla yhteensä enintään päivärahan perusteena olevan palkan suuruinen. Jos tulot ylittävät yhteensä päivärahan laskennan perusteena olevan palkan, kassa maksaa päivärahan siten, että jakson tulot ovat yhteensä päivärahan perusteena olevan palkan verran. Palkkatuloa verrataan perustepalkkaan ilman, että siitä vähennetään suojaosa.

Työttömyyskassan maksaman päivärahan tulee kuitenkin olla vähintään sen verran, mitä tulisi Kelan peruspäivärahana maksettavaksi. Jotta päivärahaa tulee maksettavaksi, maksettavan summan täytyy olla kuukaudessa vähintään 50 % peruspäivärahasta, eli vähintään 18,61 €/kk (37,21 € * 50 %) vuonna 2023.