EU-alueella työskentely

Pohjoismaassa työskentely

Työttömyysvakuutus EU-alueen (EU/ETA-maat ja Sveitsi) maissa

Sinun tulee vakuuttaa itsesi työttömyyden varalta siinä maassa, jossa työ tehdään, paitsi jos olet lähetetty työntekijä. Sillä, asutko työntekomaassa ei ole merkitystä vakuutuksen osalta.

Ruotsissa ja Tanskassa on samanlainen työttömyyskassajärjestelmä kuin Suomessa. Kun olet työssä näissä maissa, sinun tulee liittyä paikalliseen työttömyyskassaan vakuuttaaksesi itsesi työttömyyden varalta. Lue lisää Pohjoismaissa työskentelystä.

Muissa EU-alueen maissa olet vakuutettu työttömyyden varalta työnteon perusteella. Tarkasta kuitenkin aina ennen työn aloittamista kyseisen maan viranomaisilta paikalliset työttömyysturvavaatimukset.

Huom. Britannia on solminut EU:n kanssa kumppanuussopimuksen, joka on voimassa 15 vuotta. Kumppanuussopimuksen myötä Britanniassa tehty työ voidaan lukea hyväksi haettaessa työttömyysturvaa Suomesta. Lue  tarkemmin TYJ:n sivuilta.

U1-lomake ja sen tärkeys

EU-alueella tehty työ voidaan ottaa huomioon Suomen työssäoloehdossa tietyin edellytyksin. Kerryttämäsi työssäolo- ja vakuutuskaudet voidaan siirtää Suomeen U1-lomakkeella. U1-lomake on EU-alueen maiden sisäinen lomake, jolla siirretään työssäolo- ja vakuutuskaudet maasta toiseen.

Ansiopäivärahan saamisen ehtona on työssäolo- ja jäsenyysehdon täyttäminen ja työssäolo toisessa EU-maassa voidaan ottaa tarvittaessa huomioon näitä ehtoja tarkasteltaessa.

U1-lomaketta ei tarvitse enää pyytää työskentelymaasta itse. Nykyisen asuinmaasi viranomaiset voivat lähettää lomakepyynnön edellisen työskentelymaasi viranomaisille sähköisen RINA-järjestelmän kautta.

Muista aina säilyttää kaikki työskentelyyn liittyvät asiakirjat.

EU-alueella tehdyn työn huomioiminen Suomen työssäoloehdossa

Sinun tulee vakuuttaa itsesi työttömyyden varalta siinä maassa, jossa työ tehdään. Sillä, asutko työntekomaassa ei ole merkitystä vakuutuksen osalta.

Voit liittyä KOKO-kassaan työn päätyttyä toisessa EU-alueen maassa vaikka olet työtön, jos liittyminen tapahtuu 1 kuukauden sisällä siitä, kun työttömyysvakuutus edellisessä maassa on päättynyt. Yleensä EU-alueen maissa työttömyysvakuutus päättyy silloin, kun vakuutuksenalainen työ päättyy (kts. myös Pohjoismaassa työskentely).

EU-alueella tehty työ voidaan ottaa huomioon Suomen työssäoloehdossa vasta, kun KOKO-kassa on vastaanottanut U1-lomakkeen. Hakemustasi ei voida käsitellä loppuun ennen lomakkeen saapumista. Muista kuitenkin, että päivärahaa pitää hakea 3 kuukauden kuluessa.

Ehto työn huomioimiselle työssäoloehdossa on myös, että olet ollut paluun jälkeen Suomessa töissä vähintään 4 työssäoloehdon täyttävää kalenteriviikkoa. Työssäoloa ei vaadita, jos olet asunut Suomessa toisessa maassa työskentelyn aikana.

Päivärahan suuruus lasketaan viimeisimmän palkan perusteella, joten se saatetaan laskea myös toisessa maassa saadusta palkasta. Laskenta tehdään Suomen 4 viikon työssäolon palkoista, jos sinulta vaaditaan työssäolojakso. Laskennassa otetaan aina huomioon vain yhden maan palkat, vaikka työssäoloehto voi täyttyä useammassa maassa tehdystä työstä. Laskenta saatetaan tehdä siis myös esimerkiksi vain 2 viikon työstä, jos se on viimeisin työsuhteesi kesto.