EU-alueella työskentely

Pohjoismaassa työskentely

Työttömyysvakuutus EU-alueen (EU/ETA-maat ja Sveitsi) maissa

Sinun tulee vakuuttaa itsesi työttömyyden varalta siinä maassa, jossa työ tehdään, paitsi jos olet lähetetty työntekijä. Sillä, asutko työntekomaassa ei ole merkitystä vakuutuksen osalta.
Ruotsissa ja Tanskassa on samanlainen työttömyyskassajärjestelmä kuin Suomessa. Kun olet työssä näissä maissa, sinun tulee liittyä paikalliseen työttömyyskassaan vakuuttaaksesi itsesi työttömyyden varalta. Lue lisää Pohjoismaissa työskentelystä.

Muissa EU-alueen maissa olet vakuutettu työttömyyden varalta työnteon perusteella. Tarkasta kuitenkin aina ennen työn aloittamista kyseisen maan viranomaisilta paikalliset työttömyysturvavaatimukset.

Brexit ja sen vaikutukset työttömyysturvaan

Iso-Britannia erosi EU:sta 1.2.2020. Työttömyysturvaoikeuksiin ero ei vaikuta vielä vuonna 2020. Lue tarkemmin TYJ:n sivuilta.

U1-lomake ja sen tärkeys

EU-alueella tehty työ voidaan ottaa huomioon Suomen työssäoloehdossa tietyin edellytyksin. Voit tuoda mukanasi kerryttämäsi työssäolo- ja vakuutuskaudet Suomeen U1-lomakkeella. U1-lomake on EU-alueen maiden sisäinen lomake, jolla siirretään työssäolo-ja vakuutuskaudet maasta toiseen.

Ansiopäivärahan saamisen ehtona on työssäolo- ja jäsenyysehdon täyttäminen ja työssäolo toisessa EU-maassa voidaan ottaa tarvittaessa huomioon näitä ehtoja tarkasteltaessa.

Pyydä U1-lomake työskentelymaan viranomaisilta heti, kun tiedät olevasi palaamassa Suomeen, sillä lomaketta tarvitaan jo liittyessäsi KOKO-kassaan ja lomakkeen saanti joistain maista saattaa kestää. Jäsen- tai päivärahahakemustasi ei voida käsitellä ennen U1-lomakkeen toimittamista kassaan. Voit vastaavasti pyytää U1-lomaketta KOKO-kassalta heti, kun tiedät sille olevan tarvetta toisessa maassa.

Muista aina säilyttää kaikki työskentelyyn liittyvät asiakirjat.

EU-alueella tehdyn työn huomioiminen Suomen työssäoloehdossa

Sinun tulee vakuuttaa itsesi työttömyyden varalta siinä maassa, jossa työ tehdään. Sillä, asutko työntekomaassa ei ole merkitystä vakuutuksen osalta.

Voit liittyä KOKO-kassaan työn päätyttyä toisessa EU-alueen maassa vaikka olet työtön, jos liittyminen tapahtuu 1 kuukauden sisällä siitä, kun työttömyysvakuutus edellisessä maassa on päättynyt. Yleensä EU-alueen maissa työttömyysvakuutus päättyy silloin, kun vakuutuksenalainen työ päättyy (kts. myös Pohjoismaassa työskentely).

EU-alueella tehty työ voidaan ottaa huomioon Suomen työssäoloehdossa vasta, kun toimitat KOKO-kassaan U1-lomakkeen. Hakemustasi ei voida käsitellä loppuun ennen lomakkeen toimittamista. Muista kuitenkin, että päivärahaa pitää hakea 3 kuukauden kuluessa.

Ehto työn huomioimiselle työssäoloehdossa on myös, että olet ollut paluun jälkeen Suomessa töissä vähintään 4 työssäoloehdon täyttävää kalenteriviikkoa. Työssäoloa ei vaadita, jos olet asunut Suomessa toisessa maassa työskentelyn aikana.

Päivärahan suuruus lasketaan viimeisimmän palkan perusteella, joten se saatetaan laskea myös toisessa maassa saadusta palkasta. Laskenta tehdään Suomen 4 viikon työssäolon palkoista, jos sinulta vaaditaan työssäolojakso. Laskennassa otetaan aina huomioon vain yhden maan palkat, vaikka työssäoloehto voi täyttyä useammassa maassa tehdystä työstä. Laskenta saatetaan tehdä siis myös esimerkiksi vain 2 viikon työstä, jos se on viimeisin työsuhteesi kesto.