Päivärahahakemuksen liitteet

Täydennä päivärahahakemustasi tilannettasi koskevilla liitteillä. TE-toimistoon toimittamasi selvitykset eivät ole työttömyyskassan käytettävissä, sillä TE-toimisto lähettää kassaan ainoastaan työvoimapoliittisen lausunnon.

Kun haet päivärahaa eAsioinnin kautta, hakemuksesi loppuun tulee liitelistaus tarvittavasta lisätiedoista, joita tarvitaan antamiesi tietojen perusteella hakemuksesi käsittelemiseksi.

Liitteiden ei tarvitse olla alkuperäiskappaleita, kopio riittää. Sinun ei tarvitse toimittaa uudelleen kassaan jo aiemmin lähettämiäsi liitteitä, vaan ne löytyvät kassasta. Jos hakemuksesi käsittelyn yhteydessä ilmenee tarve lisätiedoille, käsittelijä on yhteydessä sinuun.

Toimita hakemukseesi tilannettasi koskevat liitteet

Työsuhteen päättyminen
Toistaiseksi voimassa olleen työsuhteen irtisanomisilmoitus ja/tai sopimus työsuhteen päättämisestä. Jos työsuhteesi on ollut määräaikainen, erillistä päättymisilmoitusta ei ole.

Lomautus
Lomautusilmoitus

Työsopimus
Jos olet työskennellyt johtajana, toimita johtajasopimus. Jos työsuhteesi on kestänyt yli kolme vuotta tai olet lomautettuna, ei työsopimusta tarvitse toimittaa. Johtajasopimus tarvitaan kuitenkin aina. Jos teet osa-aikatyötä, toimita kassaan työsopimus.

Palkkatodistus
Saamme palkkatiedot tulorekisteristä. Aina tulorekisterin tiedot eivät ole riittävät. Silloin pyydämme sinulta tarkentavia tietoja tai työnantajan laatiman palkkatodistuksen hakemuksesi käsittelyn yhteydessä. Halutessasi voit toimittaa palkkatodistuksen tai palkkalaskelmat työttömyyttä edeltävältä 26 kalenteriviikolta (n. 6 kk) hakemuksen yhteydessä.

Verokortti
Suosittelemme toimittamaan muutosverokortin etuutta varten, jolloin ennakonpidätys voidaan toimittaa verokortin mukaisella veroprosentilla. Palkkaverokorttia ja verohallinnon sähköisiä suorasiirtotietoja käytettäessä veroprosentti on vähintään 25 %. Verokorttia ei tarvitse toimittaa, jos haluat käytettävän suorasiirtotietoja. Lisätietoja: ansiosidonnaisen päivärahan verotus

Osa-aikatyö
Jos teet osa-aikatyötä, toimita kassaan työsopimus. Palkkatiedot saamme tulorekisteristä. Jos tulorekisterin tiedot eivät ole riittävät, pyydämme sinulta tarkentavia tietoja tai palkkalaskelman. Halutessasi voit toimittaa palkkalaskelman hakemuksen yhteydessä.

Yritysyhteydet
Jos toimit tai olet toiminut ennen työttömyyttä toimitusjohtajana, hallituksen jäsenenä tai osakkaana yrityksessä, ilmoita hakemuksen lisätiedoissa omistusosuutesi yrityksestä. Huomioithan myös välillisen omistuksen esim. toisen yhtiön kautta.

Yritystoiminta
Jos sinulla on liike-, ammatti-, maa- tai metsätaloustoimintaa, toimita kassaan viimeksi vahvistettu henkilökohtainen verotuspäätös. Jos toiminta on vasta alkanut eikä verotuspäätöksellä ole vähintään puolen vuoden ajalta tietoja toiminnasta, toimita verotuspäätöksen sijaan kirjanpitoosi perustuva kuukausikohtainen erittely yritystoiminnan tuloista ja menoista yritystoiminnan alusta lukien.

Jos yritystoimintasi on osakeyhtiömuotoinen, kassaan tulee toimittaa yrityksen kirjanpidon sijaan tieto yrityksestä ansiotuloina nostamistasi tuloista. Tiedot tulee olla sivutoimisen yritystoiminnan alusta alkaen. Yritystoiminnasta on aina ilmoitettava KOKO-kassaan ja  TE-toimistoon, vaikka toiminnasta ei olisikaan tuloja.

Eläkkeet ja muut etuudet
Viimeisin etuuden myöntöpäätös, jos saat etuutta. Myös etuuden hakemisesta ja muutoksista tulee ilmoittaa kassaan. Tämä koskee myös itse maksettuja ja työnantajan järjestämiä etuuksia.

Opiskelu
Todistus opiskelusta, kuten tutkintotodistus ja opintorekisteriote, jos olet opiskellut työssäoloehtoon sisältyvän työskentelyn aikana tai sen jälkeen.

Ulkomailla työskentely
Jos olet ollut lähetettynä työntekijänä ulkomailla, toimita lähetetyn työntekijän statuksesi myöntöpäätös.  Jos olet työskennellyt paikalta palkattuna EU-alueella, toimita työskentelytiedot kassaan U1-lomakkeella työskentelymaan viranomaiselta.

 

Katso myös aihetta koskevat usein kysytyt kysymykset ja vastaukset niihin:

Katso kohdasta päivärahahakemuksen liitteet, mitä selvityksiä sinun pitää lähettää kassaan hakemuksesi käsittelemiseksi. Kun lähetät hakemuksen eAsioinnin kautta, saat antamiesi tietojen perusteella hakemuksesi loppuun listauksen tarvittavista liitteistä. Voit toimittaa liitteet eAsioinnin kautta.

Jos kaikkia liitteitä ei ole ansiopäivärahan hakuhetkellä saatavillasi, voit liittää ne myöhemmin hakemukseesi. Hakemuksesi tullessa käsittelyyn, käsittelijä on yhteydessä sinuun, jos jotain tarpeellisia tietoja puuttuu.

Hakemuksen lähettämisen jälkeen järjestelmä pyytää automaattisesti käsittelyssä mahdollisesti tarvittavia liitteitä. Voit tässä kohtaa lisätä liitteitä hakemukseen.

Voit myös lähettää lisäselvityksiä jälkikäteen eAsioinnissa "Liitteet"-välilehden kautta. Liitteet-välilehdellä klikkaa ensin Lähetä-painiketta, jonka jälkeen pääset valitsemaan ja lähettämään laitteeltasi haluamasi tiedostot.

Päivärahahakemuksen liitteet

Järjestelmä pyytää automaattisesti käsittelyssä mahdollisesti tarvittavia liitteitä. Joskus pyynnöt voivat olla tarpeettomia, jos liitteitä on esim. lähetetty jo ennakkoon. Jos tiedät jo lähettäneesi liitteen työttömyyskassalle, pyynnöstä ei tarvitse välittää.

Saamme palkkatiedot tulorekisteristä. Aina tulorekisterin tiedot eivät kuitenkaan ole riittävät. Silloin pyydämme sinulta tarkentavia tietoja tai työnantajan laatiman palkkatodistuksen hakemuksesi käsittelyn yhteydessä. Halutessasi voit itsekin toimittaa palkkatodistuksen tai palkkalaskelmat työttömyyttä edeltävältä 26 kalenteriviikolta (n. 6 kk) hakemuksesi mukana.

Päivärahahakemuksen liitteiden ei tarvitse olla alkuperäisiä, kopiot riittävät.

Kassa tarvitsee työsopimuksen työsuhteen ehtojen tarkastamista varten. Esimerkiksi työn alun perin tarkoitettu kesto, työaika ja työsuhteessa noudatettava irtisanomisaika ovat asioita, joita kassa tarkistaa työsopimuksesta. Myös se, onko kyseessä työsuhde, selviää vain työsopimuksesta.

Jos työsuhteesi on alkanut 3 vuotta sitten tai aiemmin, ei työsopimusta tarvitse pääsääntöisesti toimittaa. Poikkeuksena on kuitenkin johtajasopimus, joka pitää aina toimittaa kassaan.

Jos työsuhteesi on solmittu suullisesti, toimita kassaan työnantajan laatima selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista.

Määräaikaiset työsuhteet sovitaan jo työsuhteen alkaessa päättyvän tiettynä päivänä. Työntekijälle ei siksi anneta erillistä ilmoitusta työsuhteen päättymisestä, joten sellaista ei tarvitse kassaan toimittaa.

Ansiosidonnainen päiväraha on veronalaista tuloa. Ennakonpidätyksessä voidaan käyttää joko etuutta varten haettua muutosverokorttia tai palkkaa varten määrättyä verokorttia.

Työttömyyskassa saa palkkaverokortin tiedot pääsääntöisesti suoraan verottajalta. Joissain tapauksissa verokorttia saatetaan joutua pyytämään asiakkaalta. Jos ansiosidonnaisen päivärahasi verotuksessa käytetään palkkaverokorttia, veroa pidätetään aina vähintään 25 %, vaikka korttiin merkitty veroprosenttisi olisi tätä pienempi.

Päivärahan saajana sinun kannattaa hakea ansiopäivärahasi verotukseen muutosverokortti etuutta varten. Tällöin käytetään verokortin mukaista veroprosenttia. Samalla varmistat oikean veroprosentin nimenomaan ansiopäivärahaasi. Muista seurata tulokertymää etenkin loppuvuodesta varmistaaksesi, ettei muutosverokorttiin merkitty tuloraja ylity.

Kun tilaat muutosverokortin etuuksille OmaVerosta, verokortti siirtyy automaattisesti kassaan kahden arkipäivän sisällä, eikä sitä tarvitse toimittaa erikseen. Ilmoita verokorttia tilatessasi etuuden maksajaksi KOKO-kassa.

Lue lisää ansiopäivärahan verotuksesta.