Päivärahahakemuksen liitteet

Täydennä päivärahahakemustasi tilannettasi koskevilla liitteillä. TE-toimistoon toimittamasi selvitykset eivät ole työttömyyskassan käytettävissä, sillä TE-toimisto lähettää kassaan ainoastaan työvoimapoliittisen lausunnon.

Kun haet päivärahaa eAsioinnin kautta, hakemuksesi loppuun tulee liitelistaus tarvittavasta lisätiedoista, joita tarvitaan antamiesi tietojen perusteella hakemuksesi käsittelemiseksi.

Liitteiden ei tarvitse olla alkuperäiskappaleita, kopio riittää. Sinun ei tarvitse toimittaa uudelleen kassaan jo aiemmin lähettämiäsi liitteitä, vaan ne löytyvät kassasta. Jos hakemuksesi käsittelyn yhteydessä ilmenee tarve lisätiedoille, hakemuksesi käsittelijä on yhteydessä sinuun.

Toimita hakemukseesi tilannettasi koskevat liitteet

Työsuhteen päättyminen
Toistaiseksi voimassa olleen työsuhteen irtisanomisilmoitus ja/tai sopimus työsuhteen päättämisestä. Jos työsuhteesi on ollut määräaikainen, erillistä päättymisilmoitusta ei ole.

Lomautus
Lomautusilmoitus

Työsopimus
Jos olet työskennellyt johtajana, toimita johtajasopimus. Jos työsuhteesi on kestänyt yli kolme vuotta tai olet lomautettuna, ei työsopimusta tarvitse toimittaa. Johtajasopimus tarvitaan kuitenkin aina. Jos teet osa-aikatyötä, toimita kassaan työsopimus.

Palkkatodistus
Saamme palkkatiedot tulorekisteristä. Aina tulorekisterin tiedot eivät ole riittävät. Silloin pyydämme sinulta tarkentavia tietoja tai työnantajan laatiman palkkatodistuksen hakemuksesi käsittelyn yhteydessä. Halutessasi voit toimittaa palkkatodistuksen tai palkkalaskelmat työttömyyttä edeltävältä 26 kalenteriviikolta (n. 6 kk) hakemuksen yhteydessä.

Verokortti
Suosittelemme toimittamaan muutosverokortin etuutta varten, jolloin ennakonpidätys voidaan toimittaa verokortin mukaisella veroprosentilla. Palkkaverokorttia ja verohallinnon sähköisiä suorasiirtotietoja käytettäessä veroprosentti on vähintään 25 %. Verokorttia ei tarvitse toimittaa, jos haluat käytettävän suorasiirtotietoja. Lisätietoja: ansiosidonnaisen päivärahan verotus

Osa-aikatyö
Jos teet osa-aikatyötä, toimita kassaan työsopimus. Palkkatiedot saamme tulorekisteristä. Aina tulorekisterin tiedot eivät ole riittävät. Silloin pyydämme sinulta tarkentavia tietoja tai palkkalaskelman. Halutessasi voit toimittaa palkkalaskelman hakemuksen yhteydessä.

Yritysyhteydet
Jos toimit tai olet toiminut ennen työttömyyttä toimitusjohtajana, hallituksen jäsenenä tai osakkaana yrityksessä, ilmoita hakemuksen lisätiedoissa omistusosuutesi yrityksestä. Huomioithan myös välillisen omistuksen esim. toisen yhtiön kautta.

Yritystoiminta
Jos sinulla on liike-, ammatti-, maa- tai metsätaloustoimintaa, toimita kassaan viimeksi vahvistettu henkilökohtainen verotuspäätös. Jos toiminta on vasta alkanut eikä verotuspäätöksellä ole vähintään puolen vuoden ajalta tietoja toiminnasta, toimita verotuspäätöksen sijaan kirjanpitoosi perustuva kuukausikohtainen erittely yritystoiminnan tuloista ja menoista yritystoiminnan alusta lukien.

Jos yritystoimintasi on osakeyhtiömuotoinen, kassaan tulee toimittaa yrityksen kirjanpidon sijaan tieto yrityksestä ansiotuloina nostamistasi tuloista. Tiedot tulee olla sivutoimisen yritystoiminnan alusta alkaen. Yritystoiminnasta on aina ilmoitettava KOKO-kassaan ja  TE-toimistoon, vaikka toiminnasta ei olisikaan tuloja.

Eläkkeet ja muut etuudet
Viimeisin etuuden myöntöpäätös, jos saat etuutta. Myös etuuden hakemisesta ja muutoksista tulee ilmoittaa kassaan. Tämä koskee myös itse maksettuja ja työnantajan järjestämiä etuuksia.

Opiskelu
Todistus opiskelusta, kuten tutkintotodistus ja opintorekisteriote, jos olet opiskellut työssäoloehtoon sisältyvän työskentelyn aikana tai sen jälkeen.

Ulkomailla työskentely
Jos olet ollut lähetettynä työntekijänä ulkomailla, toimita lähetetyn työntekijän statuksesi myöntöpäätös.  Jos olet työskennellyt paikalta palkattuna EU-alueella, toimita työskentelytiedot kassaan U1-lomakkeella työskentelymaan viranomaiselta.

Katso myös: Usein kysytyt kysymykset: Päivärahahakemuksen liitteet