Karenssi

Puhekielessä karenssilla tarkoitetaan usein erilaisia aikoja, kuten omavastuu- tai jaksotusaikaa. Karenssi tarkoittaa kuitenkin ainoastaan TE-toimiston asettamaa määräaikaa, jonka ajalta ei ole oikeutta ansiosidonnaiseen päivärahaan.

TE-toimistoissa ja työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvissa kunnissa on otettu 2.5.2022 alkaen käyttöön uusi asiakaspalvelumalli. Tälle sivulle on koottu uuden mallin mukaiset tiedot karensseista.

Karenssin pituus on 7 päivästä 60 päivään karenssin perusteesta riippuen. Karenssiaikaan lasketaan kaikki viikonpäivät (maanantai – sunnuntai).

Karenssin ajalta ei makseta päivärahaa eikä voida ottaa omavastuuaikaa. Jaksotusaika kuitenkin kuluu yhtä aikaa karenssin kanssa.

Voit hakea päivärahaa karenssin ajalta. KOKO-kassa antaa sinulle silloin päätöksen, josta voit halutessasi valittaa. Voit valittaa vain kassan antamasta päätöksestä, et pelkästä TE-toimiston lausunnosta.

Katso lisätietoa karensseista TE-toimiston sivuilta.

Työstä eroaminen

45 päivää: irtisanoutuminen yli 5 päivää kestävästä työstä tai työsuhteen päättymisen aiheuttaminen

30 päivää: irtisanoutuminen enintään 5 päivää kestävästä työsuhteesta tai tällaisen työsuhteen päätymisen aiheuttaminen

Työstä kieltäytyminen

45 päivää: kieltäytyminen yli 2 viikkoa kestävästä työstä, johon sinut on valittu

Työllistymissuunnitelman laatimisen tai toteuttamisen laiminlyönti – porrastetut karenssit

Työllistymissuunnitelman laatimisen tai toteuttamisen laiminlyömiseksi katsotaan saapumatta jättäminen sovittuun tapaamiseen TE-toimiston tai kuntakokeilun kanssa (mm. alkuhaastattelu tai työnhakukeskustelu), työllistymissuunnitelman laatimisesta kieltäytyminen ja työllistymissuunnitelman laiminlyönti (mm. et hae työtä tai kieltäydyt työllistymistä edistävästä palvelusta).

muistutus: ensimmäinen unohdus tai laiminlyönti (ei etuuden menetystä)

7 päivää: 2. kerta vuoden aikana

14 päivää: 3. kerta vuoden aikana

Työssäolovelvoite: 4. kerta vuoden aikana. Lue työssäolovelvoitteesta lisää alta.

Työssäolovelvoite

Jos toimit toistuvasti työvoimapoliittisesti arvioituna moitittavasti, TE-toimisto asettaa sinulle karenssin sijaan työssäolovelvoitteen. Tällöin oikeutesi ansiopäivärahaan palautuu, kun olet ollut vähintään 12 kalenteriviikkoa (noin 3 kuukautta)

  • työssäoloehtoa kerryttävässä työssä
  • työvoimakoulutuksessa
  • työnhaku- tai uravalmennuksessa, työ- tai koulutuskokeilussa tai kuntouttavassa työtoiminnassa
  • päätoiminen opiskelija
  • päätoiminen yrittäjä tai työllistynyt omassa työssä.

Ole yhteydessä TE-toimistoon ennen toiminnan alkamista, jotta voit varmistua siitä, että toimintasi täyttää työssäolovelvoitetta.