Lähetetty työntekijä

Olet lähetetty työntekijä, jos työnantajasi lähettää sinut toiseen maahan töihin niin, että palkasta maksettavat vakuutusmaksut maksetaan edelleen Suomeen, mutta työ tehdään toisessa maassa. Sinun tulee kuulua koko työskentelyn ajan Suomen sosiaaliturvan piiriin.

KOKO-kassan jäsenyyden tulee myös olla voimassa koko työskentelyn ajan. Koska palkan vakuutusmaksut maksetaan Suomeen, on työ verrattavissa Suomessa tehtyyn työhön ja siksi työttömyyskassan jäsenyys tulee säilyttää Suomessa.

Päätös Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta tulee hakea etukäteen, ennen työntekomaahan muuttamista. Päätöksen asiassa antaa joko Eläketurvakeskus tai Kela. Päätöstä haetaan Eläketurvakeskuksesta silloin, kun olet lähdössä töihin maahan, jonka kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus (esim. EU-alue, Australia, Chile, Kanada ja USA). Kelasta päätöstä haetaan silloin, kun Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta työntekomaan kanssa (esim. Kiina, Venäjä). Katso, millä mailla on Suomen kanssa sosiaaliturvasopimus.

Jos jäät työttömäksi työsuhteen jälkeen, lasketaan päivärahan suuruus sinulle maksetusta vakuutuspalkasta. Vakuutuspalkka on se palkka, josta työnantaja on maksanut lakisääteiset vakuutusmaksut Suomeen. Vakuutuspalkka saattaa erota sinulle ulkomailla maksetusta palkasta, joten kannattaa aina tarkastaa minkä suuruisen palkan työnantaja on ilmoittanut vakuutusmaksujen perusteeksi.