Rajatyöntekijä

Olet rajatyöntekijä, jos asut muussa kuin työskentelymaassa ja käyt asuinmaassa vähintään kerran viikossa. Voit olla rajantyöntekijä vain, jos sekä työntekomaa että asuinmaa sijaitsevat EU-alueella (EU/ETA-maat ja Sveitsi). Sinun tulee vakuuttaa itsesi työttömyyden varalta siinä maassa, jossa työ tehdään.

Rajatyöntekijän tulee hakea työttömyyspäivärahaa työttömyyden lajin perusteella. Jos olet lomautettu tai osa-aikatyössä, hae päivärahaa työntekomaasta. Jos olet kokonaan työtön, hae päiväraha asuinmaasta.

Työttömyysvakuutus EU-alueen maissa

Ruotsissa ja Tanskassa on samanlainen työttömyyskassajärjestelmä kuin Suomessa. Kun siis työskentelet näissä maissa, sinun tulee liittyä paikalliseen työttömyyskassaan vakuuttaaksesi itsesi työttömyyden varalta.

Muissa EU-alueen maissa olet vakuutettu työttömyyden varalta työnteon perusteella. Tarkasta kuitenkin aina ennen työn aloittamista kyseisen maan viranomaisilta paikalliset työttömyysturvavaatimukset.