Tilläggspension

KOKO-kassan ska informeras om alla tilläggspensioner.

Tilläggspensioner är antingen sådana som du själv har betalat in eller som arbetsgivaren ordnat. Om du själv har ordnat och betalat in en frivillig tilläggspension, minskar detta inte din dagpenning. Om din arbetsgivare har ordnat pension, betalat den eller deltagit i en frivillig pension som du har ordnat, minskas din dagpenning med den andel av pensionen som motsvarar vad arbetsgivaren har betalat.