Se till att du inte är borta från arbetsmarknaden!

Arbetsvillkoret som du uppfyllt fortsätter att gälla om du inte är borta mer än 6 månader från arbetsmarknaden utan godtagbart skäl. Om du har ett uppehåll på mer än 6 månader från arbetsmarknaden måste du uppfylla arbetsvillkoret på nytt när du återvänder till arbetsmarknaden.

Förutom lönearbete och företagsverksamhet som uppfyller arbetsvillkoret anses du vara på arbetsmarknaden när du

  • har anmält dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån
  • studerar på heltid eller får stipendium som hindrar arbete
  • är på moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet
  • är hemma och vårdar ett barn som är högst tre år
  • är sjuk eller i rehabilitering
  • är alterneringsledig
  • deltar i sysselsättningsfrämjande service.

Listan är inte uttömmande. Kontakta KOKO-kassan om du är osäker vad som gäller för dig.

I synnerhet när du har fått en ersättning i pengar av arbetsgivaren när anställningen upphörde ska du se till att du är på arbetsmarknadens förfogande. Att själv söka jobb utgör inget godtagbart skäl för att vara borta från arbetsmarknaden.