Att byta kassan

Du kan endast byta arbetslöshetskassan när du har arbete. Du kan med andra ord inte byta arbetslöshetskassan till exempel när du är arbetslös, permitterad på heltid, vårdledig eller studieledig, även om ditt anställningsförhållande skulle vara i kraft.

Om du byter kassan inom en månad räknas din anställnings- och medlemskapstid i den föregående kassan till godo. Om övergångstiden på en månad överskrids måste du på nytt tjäna in anställnings- och medlemskapstiderna. Medlemskapsavgiften till den föregående kassan bör betalas till och med slutet av utträdesmånaden.

Hur ska jag göra?

När du ansluter dig till KOKOs direktmedlem kan du i medlemskapsansökan ge KOKO fullmakt att säga upp medlemskapet i den föregående kassan.

När du ansluter dig till KOKO via ett fackförbund kan du ge KOKO fullmakt att säga upp medlemskapet i den föregående kassan med en därför avsedd fullmaktsblankett.

Vänligen observera att KOKO inte kan avsluta ditt eventuella medlemskap i ett fackförbund för dig. Du ska själv skicka in utträdesanmälan till din föregående fackförening.

Om du inte vill ge en uppsägningsfullmakt, skicka först en medlemsansökan till den nya arbetslöshetskassan. När du har fått en bekräftelse om att medlemskapet i den nya kassan har godkänts skicka in en utträdesanmälan till den förra kassan.

Om du övergår från KOKO till en annan arbetslöshetskassa under året kan medlemsavgiften för den resterande delen av året återbetalas. Lämna då via eKommunikationen in en fritt formulerad begäran om att medlemsavgiften ska återbetalas och ange samtidigt ditt bankkontonummer. Denna begäran ska lämnas in till KOKO inom tre månader från att du har lämnat kassan. Om du är medlem via ett förbund kan du be om återbetalning hos förbundet.