Jämknings- eller ansökningsperiod

En jämkningsperiod beror på vilken lönebetalningsperiod ditt arbete har. Perioden är antingen en månad eller 4 på varandra följande kalenderveckor. Om din lön betalas månadsvis ansöks om dagpenning i månadsperioder. Om din lön betalas med 2 veckors mellanrum ansöks om dagpenning i perioder om 4 kalenderveckor. I övriga fall väljer kassan den jämkningsperiod som passar bäst för din lönebetalningsperiod så att dagpenningen kan utbetalas utan dröjsmål. Vald jämkningsperiod kan inte ändras för arbete som jämkas.