Jämknings- eller ansökningsperiod

En jämkningsperiod beror på vilken lönebetalningsperiod ditt arbete har. Perioden är antingen en månad eller 4 på varandra följande kalenderveckor. Om din lön betalas månadsvis ansöks om dagpenning i månadsperioder. Om din lön betalas med 2 veckors mellanrum ansöks om dagpenning i perioder om 4 kalenderveckor. I övriga fall väljer kassan den jämkningsperiod som passar bäst för din lönebetalningsperiod så att dagpenningen kan utbetalas utan dröjsmål. Vald jämkningsperiod kan inte ändras för arbete som jämkas. Det skyddade beloppets storlek beror på jämkningsperiodens längd.