Medlemskap

Att vara en medlem i en arbetslöshetskassa är ett viktigt skydd i arbetslivet.

Du kan bli medlem i KOKO-kassan om du har ett lönearbete. Det kan vara en tillsvidare-, visstids- eller deltidsanställning, och du kan också bli medlem i kassan om du sommar- eller deltidsjobbar under studietiden. Däremot kan du inte ansluta dig till arbetslöshetskassan om du till exempel är arbetslös, permitterad på heltid eller vårdledig.

För kännedom åt nya medlemmar: Det kommer nu väldigt många nya medlemsansökningar till KOKO-kassan och därför är det kö i vårt medlemsregister. Om du uppfyller förutsättningarna för medlemskap börjar ditt medlemskap från och med den dagen då din medlemsansökan mottogs av KOKO. Du kan alltså vänta i lugn och ro på bekräftelse om att ditt medlemskap börjat, även om det nu kan dröja lite längre än vanligt att få den.

År 2020 är medlemsavgiften i KOKO 66 euro.

Ansök om medlemskap i KOKO-kassan

Du kan höra till KOKO-kassan som direktmedlem eller via ett fackförbund. Bli direktmedlem i KOKO genom att fylla i medlemsansökan. Om du vill ansluta dig via ett fackförbund kontaktar du förbundet i din bransch.

Om du uppfyller förutsättningarna för medlemskap blir du medlem från och med den dag då din medlemsansökan har mottagits i KOKO-kassan. Det går inte att bli medlem retroaktivt. Du får en bekräftelse på att du har blivit medlem.

Du kan inte samtidigt vara medlem i mer än en arbetslöshetskassa. Vid behov kan KOKO med en fullmakt som du ger i medlemsansökan meddela en tidigare arbetslöshetskassa att du utträder ur den.

Om du redan är medlem i KOKO via ett fackförbund men vill bli direktmedlem, kan du anmäla övergången till direktmedlemskap genom att skicka ett meddelande via eKommunikationen. En ny medlemsansökan behövs inte. Kom ihåg att också informera ditt fackförbund om ändringen.

Om du inte är säker på om ditt medlemskap är i kraft, kan du enkelt kontrollera saken i KOKOs eKommunikationstjänst.

Vem kan bli medlem i KOKO-kassan?

Du kan bli medlem i KOKO-kassan om du arbetar som högre tjänsteman, chef eller med expertuppgifter, eller du har avlagt eller studerar för

 • en diplomingenjörs- eller ingenjörsexamen
 • en examen i ekonomiska vetenskaper
 • en tradenomexamen
 • en matematisk-naturvetenskaplig examen
 • en teknisk-vetenskaplig examen
 • en arkitektexamen
 • en inredningsarkitektexamen
 • en formgivarexamen
 • en optiker- eller optometrikerexamen
 • en byggnadsarkitektexamen
 • en farmaceutexamen
 • en examen inom socialt arbete eller det sociala området eller
 • en lägre eller högre högskoleexamen som motsvarar någon av de ovan nämnda.