Oavslutade studier

För oavslutade studier kan du få dagpenning om arbets- och näringsbyrån anser att dina studier sker på deltid. Läs också arbets- och näringsbyråns instruktioner angående arbetssökandes frivilliga med arbetslöshetsförmån stödda studier.

Lämna in en redogörelse till arbets- och näringsbyrån om dina oavslutade studier. Därefter skickar arbets- och näringsbyrån ett utlåtande om dina studier till kassan. Du kan få dagpenning om det i utlåtandet anses att dina studier sker på deltid.