Blanketter

Fullmakt för meddelande om uppsägning av medlemskap till föregående kassa På den här sidan kan du hämta blankettmallar till din maskin och skriva ut dem på papper. För att förhandsgranska och skriva ut de blanketter som är i pdf-format behöver du programmet Adobe Reader. Om du inte har Adobe Reader installerad kan du hämta det gratis här.

Inkomstrelaterad dagpenning

Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning
Löneintyg
Utredning över arbetstider och lön per kalendervecka
Anställningsutredning för lärare (på finska)
Förfrågan om stöd för hemvård av barn
Utredning över centrala villkor i anställningsförhållandet
Anmälan om frånvaro från sysselsättningsfrämjande service– fylls i av serviceproducenten (på finska)
Ansökan om rörlighetsunderstöd

Alterneringsersättning

Ansökan om alterneringsersättning
Alterneringsavtal
Blankett för ändringar till ansökan om alterneringsersättning

Medlemskap

Ansökan om medlemskap
Uppsägning av medlemskap
Fullmakt för meddelande om uppsägning av medlemskap till föregående kassa

Utlandet

Begaran om blankett U1
Arbetssökning i EU-/EES-länder samt i Schweiz