Vanliga frågor

Bekanta dig med de vanligaste frågorna per ämnesområde.

Ofta ställda frågor om coronaviruset av KOKO-kassan

Ansökan om dagpenning
Utbetalning av dagpenning
Bilagor till ansökan om dagpenning
Jämkad dagpenning
Företagsverksamhet
Övriga frågor