Vanliga frågor

Bekanta dig med de vanligaste frågorna per ämnesområde.

Medlemskap i KOKO
Ansökan om dagpenning
Utbetalning av dagpenning
Bilagor till ansökan om dagpenning
Jämkad dagpenning
Företagsverksamhet
Övriga frågor