Bilagor till ansökan om dagpenning (vanliga frågor)

Under bilagor till ansökan om dagpenning kan du se vilka utredningar du ska skicka till kassan för handläggningen av din ansökan. När du skickar din första ansökan via eKommunikation visas i slutet av ansökan en lista över de bilagorna som behövs. Listan baserar sig på de uppgifter du har lämnat i ansökan. Du kan skicka bilagorna via eKommunikation.

Om du inte har tillgång till alla bilagor när du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning går det bra att bifoga dem senare till ansökan. En handläggare kommer att kontakta dig om ytterligare information krävs för ansökan.

Bilagorna till ansökan om dagpenning behöver inte vara i original. Det går bra med kopior.

Dagpenningen räknas utifrån de 26 kalenderveckor som föregår arbetslösheten och som uppfyller arbetsvillkoret. Skicka löneuppgifterna för motsvarande period till kassan. Av det sista lönebeskedet framgår inte alla de uppgifter som kassan behöver för att fastställa dagpenningen. Sådana uppgifter är t.ex.

  • månadslönen inklusive eventuella löneavvikelser under hela den period utifrån vilken dagpenningen fastställs
  • semesterpenning
  • semesterersättningar
  • eventuella lönetillägg (resultatpremier, övertidsersättningar och dylikt) inklusive perioder då dessa har intjänats
  • oavlönad frånvaro och orsaken till den oavlönade frånvaron samt
  • eventuella andra ersättningar som betalas ut i samband med att anställningen upphör

Arbetsgivarens löneintyg eller månadsvisa lönebesked för hela den period utifrån vilken dagpenningen räknas räcker som utredning, om ovanstående uppgifter framgår av dem.

Om din arbetslöshet eller permittering har börjat efter att coronaepidemin har börjat, kan du ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning på grundval av endast 13 kalenderveckor av arbete. Arbete som räknas in i arbetsvillkoret måste ha utförts under minst en kalendervecka efter 1.3.2020 och den första utbetalningsdagen för inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning ska vara senast 31.12.2020. I det här fallet kan du skicka in löneintyg (eller specifikationer) för endast 13 kalenderveckor.

Löneintyg

Kassan behöver anställningsavtalet för att kontrollera anställningsvillkoren. Med hjälp av anställningsavtalet kontrollerar kassan till exempel vilken längd anställningen ursprungligen var tänkt att ha, arbetstider och den uppsägningstid som tillämpas i anställningen. Huruvida det handlar om en anställning framgår också bara av anställningsavtalet.

Om anställningen har börjat för 3 år sedan eller tidigare behöver man i regel inte lämna in något anställningsavtal. Undantag är dock direktörsavtal, som alltid ska skickas till kassan.

Om anställningsavtalet har ingåtts muntligen ska arbetsgivarens utredning över centrala villkor i anställningsförhållandet skickas till kassan.

Inkomstrelaterad dagpenning är skattepliktig inkomst. Vid förskottsinnehållningen används antingen det ändringsskattekort som du ansökt om för förmån eller skattekortet för lön.

Om du får dagpenning rekommenderas att du ansöker om ett ändringsskattekort för förmån. Då används den skatteprocent som står på skattekortet. Samtidigt förvissar du dig om att få korrekt skatteprocent för den inkomstrelaterade dagpenningen.

När du beställer ett ändringsskattekort för förmån i MinSkatt, övergår skattekortet automatiskt till kassan inom två vardagar och du behöver inte skicka det skilt. Välj KOKO-kassan som betalaren av förmånen. Obs! Om du har blivit medlem av KOKO-Kassan efter 29.1.2020, bör du ändå skicka in ditt skattekort så att vi får rätt skatteprocent för betalningen av din inkomstrelaterade dagpenning. Du kan enkelt beställa ett ändringsskattekort på MinSkatt och du kan skicka den elektroniskt till oss.

Det skattekort som du fått hemskickat automatiskt från skatteförvaltningen behöver inte lämnas in. Arbetslöshetskassorna får dessa uppgifter direkt av skattemyndigheten. Om ditt skattekort för lön används vid beskattning av din inkomstrelaterade dagpenning så innehålls alltid minst 25 %, även om den skatteprocent som angetts i skattekortet är lägre.

Läs mer om beskattning av inkomstrelaterad dagpenning.

När en visstidsanställning börjar avtalas det vilken dag anställningen upphör. Därför ges inget särskilt meddelande om anställningens upphörande, och då behöver inte heller något sådant meddelande lämnas till kassan.