Bilagor till ansökan om dagpenning (vanliga frågor)

På den här sidan hittar du svar på de vanligaste frågorna gällande bilagor till ansökan av dagpenning.

Bilagorna till ansökan om dagpenning behöver inte vara i original. Det går bra med kopior.

Löneuppgifterna får vi från inkomstregistret. Uppgifterna i inkomstregistret är dock inte alltid tillräckliga. I så fall ber vi dig om mer detaljerad information eller ett löneintyg från arbetsgivaren när vi behandlar din ansökan. Om du vill kan du i samband med ansökan skicka in ett löneintyg eller löneutdrag för de 26 kalenderveckor (ca 6 månaderna) som föregår arbetslösheten.

Under bilagor till ansökan om dagpenning kan du se vilka utredningar du ska skicka till kassan för handläggningen av din ansökan. När du skickar din första ansökan via eKommunikation visas i slutet av ansökan en lista över de bilagorna som behövs. Listan baserar sig på de uppgifter du har lämnat i ansökan. Du kan skicka bilagorna via eKommunikation.

Om du inte har tillgång till alla bilagor när du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning går det bra att bifoga dem senare till ansökan. En handläggare kommer att kontakta dig om ytterligare information krävs för ansökan.

Kassan behöver anställningsavtalet för att kontrollera anställningsvillkoren. Med hjälp av anställningsavtalet kontrollerar kassan till exempel vilken längd anställningen ursprungligen var tänkt att ha, arbetstider och den uppsägningstid som tillämpas i anställningen. Huruvida det handlar om en anställning framgår också bara av anställningsavtalet.

Om anställningen har börjat för 3 år sedan eller tidigare behöver man i regel inte lämna in något anställningsavtal. Undantag är dock direktörsavtal, som alltid ska skickas till kassan.

Om anställningsavtalet har ingåtts muntligen ska arbetsgivarens utredning över centrala villkor i anställningsförhållandet skickas till kassan.

Inkomstrelaterad dagpenning är skattepliktig inkomst. Vid förskottsinnehållningen används antingen det ändringsskattekort som du ansökt om för förmån eller skattekortet för lön.

Om du får dagpenning rekommenderas att du ansöker om ett ändringsskattekort för förmån. Då används den skatteprocent som står på skattekortet. Samtidigt förvissar du dig om att få korrekt skatteprocent för den inkomstrelaterade dagpenningen.

Om ditt skattekort för lön används vid beskattning av din inkomstrelaterade dagpenning så innehålls alltid minst 25 %, även om den skatteprocent som angetts i skattekortet är lägre.

När du beställer ett ändringsskattekort för förmån i MinSkatt, övergår skattekortet automatiskt till kassan inom två vardagar och du behöver inte skicka det skilt. Välj KOKO-kassan som betalaren av förmånen.

Det skattekort som du fått hemskickat automatiskt från skatteförvaltningen behöver inte lämnas in. Arbetslöshetskassorna får dessa uppgifter direkt av skattemyndigheten. Om du har gått med i KOKO-kassan under innevarande år och ansöker om dagpenning för första gången, lönar det sig ändå att skicka ett skattekort, eftersom dina uppgifter nödvändigtvis inte har överförts.

Läs mer om beskattning av inkomstrelaterad dagpenning.

När en visstidsanställning börjar avtalas det vilken dag anställningen upphör. Därför ges inget särskilt meddelande om anställningens upphörande, och då behöver inte heller något sådant meddelande lämnas till kassan.