Päivärahahakemuksen liitteet (UKK)

Tältä sivulta voit lukea vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin koskien päivärahahakemuksen liitteitä.

Katso kohdasta päivärahahakemuksen liitteet, mitä selvityksiä sinun pitää lähettää kassaan hakemuksesi käsittelemiseksi. Kun lähetät hakemuksen eAsioinnin kautta, saat antamiesi tietojen perusteella hakemuksesi loppuun listauksen tarvittavista liitteistä. Voit toimittaa liitteet eAsioinnin kautta.

Jos kaikkia liitteitä ei ole ansiopäivärahan hakuhetkellä saatavillasi, voit liittää ne myöhemmin hakemukseesi. Hakemuksesi tullessa käsittelyyn, käsittelijä on yhteydessä sinuun, jos jotain tarpeellisia tietoja puuttuu.

Saamme palkkatiedot tulorekisteristä. Aina tulorekisterin tiedot eivät kuitenkaan ole riittävät. Silloin pyydämme sinulta tarkentavia tietoja tai työnantajan laatiman palkkatodistuksen hakemuksesi käsittelyn yhteydessä. Halutessasi voit itsekin toimittaa palkkatodistuksen tai palkkalaskelmat työttömyyttä edeltävältä 26 kalenteriviikolta (n. 6 kk) hakemuksesi mukana.

Päivärahahakemuksen liitteiden ei tarvitse olla alkuperäisiä, kopiot riittävät.

Kassa tarvitsee työsopimuksen työsuhteen ehtojen tarkastamista varten. Esimerkiksi työn alun perin tarkoitettu kesto, työaika ja työsuhteessa noudatettava irtisanomisaika ovat asioita, joita kassa tarkistaa työsopimuksesta. Myös se, onko kyseessä työsuhde, selviää vain työsopimuksesta.

Jos työsuhteesi on alkanut 3 vuotta sitten tai aiemmin, ei työsopimusta tarvitse pääsääntöisesti toimittaa. Poikkeuksena on kuitenkin johtajasopimus, joka pitää aina toimittaa kassaan.

Jos työsuhteesi on solmittu suullisesti, toimita kassaan työnantajan laatima selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista.

Määräaikaiset työsuhteet sovitaan jo työsuhteen alkaessa päättyvän tiettynä päivänä. Työntekijälle ei siksi anneta erillistä ilmoitusta työsuhteen päättymisestä, joten sellaista ei tarvitse kassaan toimittaa.

Ansiosidonnainen päiväraha on veronalaista tuloa. Ennakonpidätyksessä voidaan käyttää joko etuutta varten haettua muutosverokorttia tai palkkaa varten määrättyä verokorttia.

Päivärahan saajana sinun kannattaa hakea ansiopäivärahasi verotukseen muutosverokortti etuutta varten. Tällöin käytetään verokortin mukaista veroprosenttia. Samalla varmistat oikean veroprosentin nimenomaan ansiopäivärahaasi.

Jos ansiosidonnaisen päivärahasi verotuksessa käytetään palkkaverokorttia, veroa pidätetään aina vähintään 25 %, vaikka korttiin merkitty veroprosenttisi olisi tätä pienempi.

Kun tilaat muutosverokortin etuuksille OmaVerosta, verokortti siirtyy automaattisesti kassaan kahden arkipäivän sisällä, eikä sitä tarvitse toimittaa erikseen. Ilmoita verokorttia tilatessasi etuuden maksajaksi KOKO-kassa.

Verottajan automaattisesti kotiin tai Omaveroon postittamaa palkkaverokorttia ei myöskään tarvitse toimittaa, koska työttömyyskassat saavat nämä samat tiedot suoraan verottajalta. Jos olet liittynyt KOKO-kassaan kuluvan vuoden aikana ja haet päivärahaa ensimmäistä kertaa, kannattaa verokortti kuitenkin toimittaa, sillä tietosi eivät välttämättä ole siirtyneet.

Lue lisää ansiopäivärahan verotuksesta.