Päivärahahakemuksen liitteet (UKK)

Katso kohdasta päivärahahakemuksen liitteet, mitä selvityksiä sinun pitää lähettää kassaan hakemuksesi käsittelemiseksi. Kun lähetät hakemuksen eAsioinnin kautta, saat antamiesi tietojen perusteella hakemuksesi loppuun listauksen tarvittavista liitteistä. Voit toimittaa liitteet eAsioinnin kautta.

Jos kaikkia liitteitä ei ole ansiopäivärahan hakuhetkellä saatavillasi, voit liittää ne myöhemmin hakemukseesi. Hakemuksesi tullessa käsittelyyn, käsittelijä on yhteydessä sinuun, jos jotain tarpeellisia tietoja puuttuu.

Päivärahahakemuksen liitteiden ei tarvitse olla alkuperäisiä, kopiot riittävät.

Päiväraha lasketaan työttömyyttä edeltävältä 26 työssäoloehdon täyttävältä kalenteriviikolta. Toimita kassaan eritellyt palkkatiedot vastaavalta ajalta. Viimeisimmästä palkkalaskelmasta ei selviä kaikki ne tiedot, joita kassa tarvitsee päivärahan määrittelemiseksi. Kyseisiä tietoja ovat esim.

  • kuukausipalkka mahdollisine vaihteluineen koko määrittelyajalla
  • lomarahat
  • lomakorvaukset
  • mahdolliset palkanlisät (tulospalkkiot, ylityökorvaukset tms.) kertymäaikoineen
  • palkattomat poissaolot ja niiden syy sekä
  • mahdolliset työsuhteen päättymiseen liittyvät muut korvaukset.

Riittävä selvitys on työnantajan laatima palkkatodistus tai kuukausikohtaiset palkkalaskelmat koko päivärahan laskennan ajalta, jos niistä käy ilmi kaikki yllä mainitut seikat.

Jos työttömyytesi tai lomautuksesi on alkanut koronaepidemian alettua, sinulla voi olla oikeus ansiopäivärahaan vain 13 kalenteriviikon työskentelyn perusteella. Työssäoloehtoa kerryttävää työtä tulee olla tehty vähintään yksi kalenteriviikko 1.3.2020 jälkeen ja ansiopäivärahan ensimmäinen maksettava päivä oltava viimeistään 31.12.2020. Tässä tapauksessa voit toimittaa palkkatodistuksen (tai laskelmat) vain 13 kalenteriviikolta.

Palkkatodistus

Kassa tarvitsee työsopimuksen työsuhteen ehtojen tarkastamista varten. Esimerkiksi työn alun perin tarkoitettu kesto, työaika ja työsuhteessa noudatettava irtisanomisaika ovat asioita, joita kassa tarkistaa työsopimuksesta. Myös se, onko kyseessä työsuhde, selviää vain työsopimuksesta.

Jos työsuhteesi on alkanut 3 vuotta sitten tai aiemmin, ei työsopimusta tarvitse pääsääntöisesti toimittaa. Poikkeuksena on kuitenkin johtajasopimus, joka pitää aina toimittaa kassaan.

Jos työsuhteesi on solmittu suullisesti, toimita kassaan työnantajan laatima selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista.

Määräaikaiset työsuhteet sovitaan jo työsuhteen alkaessa päättyvän tiettynä päivänä. Työntekijälle ei siksi anneta erillistä ilmoitusta työsuhteen päättymisestä, joten sellaista ei tarvitse kassaan toimittaa.

Ansiosidonnainen päiväraha on veronalaista tuloa. Ennakonpidätyksessä voidaan käyttää joko etuutta varten haettua muutosverokorttia tai palkkaa varten määrättyä verokorttia.

Päivärahan saajana sinun kannattaa hakea ansiopäivärahasi verotukseen muutosverokortti etuutta varten. Tällöin käytetään verokortin mukaista veroprosenttia. Samalla varmistat oikean veroprosentin nimenomaan ansiopäivärahaasi.

Kun tilaat muutosverokortin etuuksille OmaVerosta, verokortti siirtyy automaattisesti kassaan kahden arkipäivän sisällä, eikä sitä tarvitse toimittaa erikseen. Valitse verokorttia tilatessasi etuuden maksajaksi KOKO-kassa.

Verottajan automaattisesti kotiin postittamaa palkkaverokorttia ei myöskään tarvitse toimittaa, koska työttömyyskassat saavat nämä samat tiedot suoraan verottajalta. Jos ansiosidonnaisen päivärahasi verotuksessa käytetään palkkaverokorttia, veroa pidätetään aina vähintään 25 %, vaikka korttiin merkitty veroprosenttisi olisi tätä pienempi.

Lue lisää ansiopäivärahan verotuksesta.