Päivärahahakemuksen liitteet (UKK)

Tältä sivulta voit lukea vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin koskien päivärahahakemuksen liitteitä.

Katso kohdasta päivärahahakemuksen liitteet, mitä selvityksiä sinun pitää lähettää kassaan hakemuksesi käsittelemiseksi. Kun lähetät hakemuksen eAsioinnin kautta, saat antamiesi tietojen perusteella hakemuksesi loppuun listauksen tarvittavista liitteistä. Voit toimittaa liitteet eAsioinnin kautta.

Jos kaikkia liitteitä ei ole ansiopäivärahan hakuhetkellä saatavillasi, voit liittää ne myöhemmin hakemukseesi. Hakemuksesi tullessa käsittelyyn, käsittelijä on yhteydessä sinuun, jos jotain tarpeellisia tietoja puuttuu.

Hakemuksen lähettämisen jälkeen järjestelmä pyytää automaattisesti käsittelyssä mahdollisesti tarvittavia liitteitä. Voit tässä kohtaa lisätä liitteitä hakemukseen.

Voit myös lähettää lisäselvityksiä jälkikäteen eAsioinnissa "Liitteet"-välilehden kautta. Liitteet-välilehdellä klikkaa ensin Lähetä-painiketta, jonka jälkeen pääset valitsemaan ja lähettämään laitteeltasi haluamasi tiedostot.

Päivärahahakemuksen liitteet

Järjestelmä pyytää automaattisesti käsittelyssä mahdollisesti tarvittavia liitteitä. Joskus pyynnöt voivat olla tarpeettomia, jos liitteitä on esim. lähetetty jo ennakkoon. Jos tiedät jo lähettäneesi liitteen työttömyyskassalle, pyynnöstä ei tarvitse välittää.

Saamme palkkatiedot tulorekisteristä. Aina tulorekisterin tiedot eivät kuitenkaan ole riittävät. Silloin pyydämme sinulta tarkentavia tietoja tai työnantajan laatiman palkkatodistuksen hakemuksesi käsittelyn yhteydessä. Halutessasi voit itsekin toimittaa palkkatodistuksen tai palkkalaskelmat työttömyyttä edeltävältä 26 kalenteriviikolta (n. 6 kk) hakemuksesi mukana.

Päivärahahakemuksen liitteiden ei tarvitse olla alkuperäisiä, kopiot riittävät.

Kassa tarvitsee työsopimuksen työsuhteen ehtojen tarkastamista varten. Esimerkiksi työn alun perin tarkoitettu kesto, työaika ja työsuhteessa noudatettava irtisanomisaika ovat asioita, joita kassa tarkistaa työsopimuksesta. Myös se, onko kyseessä työsuhde, selviää vain työsopimuksesta.

Jos työsuhteesi on alkanut 3 vuotta sitten tai aiemmin, ei työsopimusta tarvitse pääsääntöisesti toimittaa. Poikkeuksena on kuitenkin johtajasopimus, joka pitää aina toimittaa kassaan.

Jos työsuhteesi on solmittu suullisesti, toimita kassaan työnantajan laatima selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista.

Määräaikaiset työsuhteet sovitaan jo työsuhteen alkaessa päättyvän tiettynä päivänä. Työntekijälle ei siksi anneta erillistä ilmoitusta työsuhteen päättymisestä, joten sellaista ei tarvitse kassaan toimittaa.

Ansiosidonnainen päiväraha on veronalaista tuloa. Ennakonpidätyksessä voidaan käyttää joko etuutta varten haettua muutosverokorttia tai palkkaa varten määrättyä verokorttia.

Työttömyyskassa saa palkkaverokortin tiedot pääsääntöisesti suoraan verottajalta. Joissain tapauksissa verokorttia saatetaan joutua pyytämään asiakkaalta. Jos ansiosidonnaisen päivärahasi verotuksessa käytetään palkkaverokorttia, veroa pidätetään aina vähintään 25 %, vaikka korttiin merkitty veroprosenttisi olisi tätä pienempi.

Päivärahan saajana sinun kannattaa hakea ansiopäivärahasi verotukseen muutosverokortti etuutta varten. Tällöin käytetään verokortin mukaista veroprosenttia. Samalla varmistat oikean veroprosentin nimenomaan ansiopäivärahaasi. Muista seurata tulokertymää etenkin loppuvuodesta varmistaaksesi, ettei muutosverokorttiin merkitty tuloraja ylity.

Kun tilaat muutosverokortin etuuksille OmaVerosta, verokortti siirtyy automaattisesti kassaan kahden arkipäivän sisällä, eikä sitä tarvitse toimittaa erikseen. Ilmoita verokorttia tilatessasi etuuden maksajaksi KOKO-kassa.

Lue lisää ansiopäivärahan verotuksesta.