Stöd för hemvård av barn

Om du får stöd för hemvård av barn dras det av från den inkomstrelaterade dagpenning som du får.

Om din make/maka deltidsarbetar, studerar eller har företagsverksamhet dras det stöd för hemvård av barn som maken/makan får från din dagpenning.

Stöd för hemvård av barn som betalas till din make/maka dras inte av från din inkomstrelaterade dagpenning om

  • din make/maka själv vårdar barn utan att samtidigt få dagpenning
  • din make/maka är arbetslös, eftersom då görs avdraget från makens/makans dagpenning
  • din make/maka förutom stöd för hemvård av barn även får moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning.

Om du får flexibel vårdpenning eller partiell vårdpenning, dras den av från den inkomstrelaterade dagpenning som betalas till dig. Däremot utgör flexibel vårdpenning eller partiell vårdpenning som betalats till din make/maka inte minskande förmåner.