Företagsverksamhet (vanliga frågor)

På den här sidan hittar du svar på de vanligaste frågorna gällande företagsverksamhet.

En familjemedlem som arbetar inom ett familjeföretag anses som löntagare, förutsatt att hen inte har en ägarandel eller bestämmanderätt i företaget. Som företagarens familjemedlem anses make eller maka (även sambo) och personer som är släkt med företagaren och bor i samma hushåll som företagaren (föräldrar, mor-/farföräldrar, barn och barnbarn).

Du kan alltså höra till arbetslöshetskassan för anställda och få samma inkomstrelaterade arbetslöshetsförmån som de övriga anställda. Du uppfyller arbetsvillkoret när du har varit medlem i arbetslöshetskassan, utan ägande, i minst tolv månader och under denna tid tjänat in arbetsvillkor för minst 52 kalenderveckor. Övriga krav på arbetsvillkoret, till exempel då det gäller tid och lön, är desamma som för de andra anställda.

Kom ihåg att om du har även den minsta ägarandel (över 0 %) räknas du som entreprenör för arbetslöshetsförmånen.

Läs mer: Definitionen på företagare inom utkomstskyddet för arbetslösa

Informera arbets- och näringscentralen om företagsverksamheten och meddela kassan om företagsverksamheten när du lämnar in den första ansökan om dagpenning. Arbets- och näringsbyrån ger ett utlåtande om företagsverksamheten som är bindande för kassan. Om företagsverksamheten anses ske på heltid kan du inte få dagpenning. Om däremot verksamheten anses ske som bisyssla finns inget hinder för utbetalning av dagpenning.

Inkomster av företagsverksamhet som bisyssla beaktas vid jämkningen av dagpenningen. Inkomster av långvarig företagsverksamhet som bisyssla beaktas enligt det som framgår av beskattningsbeslutet. Om beskattningsbeslutet inte innehåller information om företagsverksamhet som bisyssla för minst 6 månader, sker jämkning utifrån en redovisning av inkomster och utgifter från din bokföring. Om din företagsverksamhet är i aktiebolagsform ska du i stället för företagets bokföring lämna in en uppgift om hur mycket förvärvsinkomster du har tagit ut från företaget.

Mer information om företagsverksamhet under Företagare och Jämkning vid inkomst av företagsverksamhet och eget arbete.

Om du arbetar via ett faktureringsandelslag betraktas du som företagare inom utkomstskyddet för arbetslösa. Om ditt arbete via ett faktureringsandelslag sker som bisyssla kan du få jämkad dagpenning. Arbets- och näringsbyrån ger ett utlåtande huruvida inkomstrelaterad dagpenning kan betalas under tiden du arbetar via faktureringsandelslaget. Utlåtandet är bindande för kassan. Kontakta arbets- och näringsbyrån vid behov gällande dina planer. Om du börjar arbeta med detta ska du informera arbets- och näringsbyrån och kassan.

Om du arbetar via ett faktureringsandelslag ska du lämna in uppdragsavtal och lönebesked av bruttoinkomsterna till kassan. Inkomsterna beaktas vid jämkning enligt tidpunkten för löneutbetalning. Arbetstimmarna behöver du inte ange i ansökan, men kom ihåg att meddela om du fått inkomster via faktureringsandelslag t. ex. i ytterligare informationen.

Arbete som utförs som företagare beaktas inte i arbetsvillkoret för löntagare och du kan kvarstå som medlem i löntagarkassan i högst 18 månader räknat från inledandet av företagsverksamheten. Om din företagsverksamhet upphör inom 18 månader från det att den inleddes kan du ha rätt till dagpenning på basis av arbetsvillkoret du tidigare ackumulerat som arbetstagare.

Om du inleder en företagsverksamhet på heltid då du är arbetslös eller permitterad, upphör utbetalningen av den inkomstrelaterade dagpenningen. Informera kassan och TE-byrån om du som arbetslös eller permitterad inleder företagsverksamheten. Om din företagsverksamhet upphör inom 18 månader från det att den inleddes, fortsätter utbetalningen av dagpenningen från den situation den var i när du blev företagare.

Det rekommenderas också att överväga byte av kassa till en arbetslöshetskassa för företagare. På det sättet tryggar du din rätt till inkomstrelaterad dagpenning efter de första 18 månaderna som företagare. En företagare kan försäkra sig i Företagarkassan (tidigare SYT).

Läs mer: Företagare och Från löntagare till företagare

Om du får dagpenning och startar upp en företagsverksamhet ger arbets- och näringsbyrån ett utlåtande huruvida det handlar om företagsverksamhet på heltid eller som bisyssla. Utlåtandet är bindande för kassan Om företagsverksamheten anses ske på heltid kan du inte få dagpenning. Om däremot verksamheten anses ske som bisyssla finns inget hinder för utbetalning av dagpenning.

Inkomster av företagsverksamhet som bisyssla beaktas vid jämkning av dagpenning. Mer information om företagsverksamhet under Företagare och Jämkning vid inkomst av företagsverksamhet och eget arbete.