Företagsverksamhet (vanliga frågor)

På den här sidan hittar du svar på de vanligaste frågorna gällande företagsverksamhet.

En familjemedlem som arbetar inom ett familjeföretag anses som löntagare, förutsatt att hen inte har en ägarandel eller bestämmanderätt i företaget. Som företagarens familjemedlem anses make eller maka (även sambo) och personer som är släkt med företagaren och bor i samma hushåll som företagaren (föräldrar, mor-/farföräldrar, barn och barnbarn).

Du kan alltså höra till arbetslöshetskassan för anställda och få samma inkomstrelaterade arbetslöshetsförmån som de övriga anställda. Du uppfyller arbetsvillkoret när du har varit medlem i arbetslöshetskassan, utan ägande, i minst tolv månader och under denna tid tjänat in arbetsvillkor för minst 52 kalenderveckor. Övriga krav på arbetsvillkoret, till exempel då det gäller tid och lön, är desamma som för de andra anställda.

Kom ihåg att om du har även den minsta ägarandel (över 0 %) räknas du som entreprenör för arbetslöshetsförmånen.

Läs mer: Definitionen på företagare inom utkomstskyddet för arbetslösa

Informera arbets- och näringscentralen om företagsverksamheten och meddela kassan om företagsverksamheten när du lämnar in den första ansökan om dagpenning. Arbets- och näringsbyrån ger ett utlåtande om företagsverksamheten som är bindande för kassan. Om företagsverksamheten anses ske på heltid kan du inte få dagpenning. Om däremot verksamheten anses ske som bisyssla finns inget hinder för utbetalning av dagpenning.

När det gäller permitterade utreder TE-byrån inte sysselsättning i egen företagsverksamhet om permitteringen har börjat 16.3.2020 eller senare. Om permitteringen fortsätter efter 1.1.2021 utreder TE-byrån ärendet och ger ett bindande utlåtande till kassan om företagsverksamhet i huvudsyssla eller bisyssla. Du måste dock meddela kassan om dina eventuella inkomster från företagsverksamhet.

Inkomster av företagsverksamhet som bisyssla beaktas vid jämkningen av dagpenningen. Inkomster av långvarig företagsverksamhet som bisyssla beaktas enligt det som framgår av beskattningsbeslutet. Om beskattningsbeslutet inte innehåller information om företagsverksamhet som bisyssla för minst 6 månader, sker jämkning utifrån en redovisning av inkomster och utgifter från din bokföring. Om din företagsverksamhet är i aktiebolagsform ska du i stället för företagets bokföring lämna in en uppgift om hur mycket förvärvsinkomster du har tagit ut från företaget.

Mer information om företagsverksamhet under Företagare och Jämkning vid inkomst av företagsverksamhet och eget arbete.

Om du arbetar via ett faktureringsandelslag betraktas du som företagare inom utkomstskyddet för arbetslöshet. Om ditt arbete via ett faktureringsandelslag sker som bisyssla kan du få jämkad dagpenning. Arbets- och näringsbyrån ger ett utlåtande huruvida inkomstrelaterad dagpenning kan betalas under tiden du arbetar via faktureringsandelslaget. Utlåtandet är bindande för kassan. Kontakta arbets- och näringsbyrån vid behov gällande dina planer. Om du börjar arbeta med detta ska du informera arbets- och näringsbyrån och kassan.

Om du arbetar via ett faktureringsandelslag ska du lämna in uppdragsavtal och lönebesked av bruttoinkomsterna till kassan. Inkomsterna beaktas vid jämkning enligt tidpunkten för löneutbetalning.

När du inleder en företagsverksamhet på heltid upphör utbetalningen av dagpenningen. Informera kassan och arbets- och näringsbyrån om företagsverksamheten. Under tiden som företagare upparbetas inte arbetsvillkoret i en löntagarkassa. Du kan vara medlem i en löntagarkassa högst 18 månader från och med att företagsverksamheten på heltid inleddes. Om din företagsverksamhet upphör inom 18 månader efter att den startade kan du få dagpenning från kassan utifrån upparbetat arbetsvillkor som löntagare. Med andra ord fortsätter betalningen av dagpenning på samma nivå som när du började som företagare.

Det rekommenderas också att överväga byte av kassa till en arbetslöshetskassa för företagare. På det sättet tryggar du din rätt till inkomstrelaterad dagpenning efter de första 18 månaderna som företagare. En företagare kan försäkra sig i en företagarkassa, exempelvis i Företagarkassan (tidigare SYT).

Mer information om övergång från löntagare till företagare under Företagare.

Om du får dagpenning och startar upp en företagsverksamhet ger arbets- och näringsbyrån ett utlåtande huruvida det handlar om företagsverksamhet på heltid eller som bisyssla. Utlåtandet är bindande för kassan Om företagsverksamheten anses ske på heltid kan du inte få dagpenning. Om däremot verksamheten anses ske som bisyssla finns inget hinder för utbetalning av dagpenning.

Inkomster av företagsverksamhet som bisyssla beaktas vid jämkning av dagpenning. Mer information om företagsverksamhet under Företagare och Jämkning vid inkomst av företagsverksamhet och eget arbete.