Jämkning vid inkomst av företagsverksamhet och eget arbete

Inkomster av långvarig företagsverksamhet som bisyssla beaktas enligt det som framgår av beskattningsbeslutet. Beskattningsbeslutet ska i så fall innehålla uppgifter om företagsverksamhet som bisyssla för en period på minst 6 månader. Den inkomst av företagsverksamhet som bisyssla som inverkar på dagpenning beräknas så här: den förvärvsinkomst av företagsverksamhet som framgår av beskattningsbeslutet delas med det antal månader som detta beskattningsbeslut anger att företagsverksamheten som bisyssla har pågått. Kapitalinkomster inverkar inte på inkomstrelaterad dagpenning.

Om beskattningsbeslutet inte innehåller information om företagsverksamhet som bisyssla för minst 6 månader, sker jämkning utifrån en redovisning av inkomster och utgifter från din bokföring. Om din företagsverksamhet är i aktiebolagsform ska du i stället för företagets bokföring lämna in en uppgift om hur mycket förvärvsinkomster du har tagit ut från företaget.

Om du är företagare på heltid har du inte rätt till dagpenning. Om företagsverksamheten pågår i högst 2 veckor kan kassan betala jämkad dagpenning. Arbets- och näringsbyrån behöver inte informeras om företagsverksamhet som pågår högst 2 veckor, men däremot ska kassan informeras om inkomst.

Om du arbetar via ett faktureringsandelslag betraktas du som företagare inom utkomstskyddet för arbetslöshet även om du inte har ditt eget företag eller FO-nummer. Om ditt arbete via ett faktureringsandelslag sker som bisyssla kan du få jämkad dagpenning. Lämna i detta fall in uppdragsavtal och löneberäkningar av bruttoinkomsterna till kassan. Inkomsten beaktas vid jämkning för tidpunkten för löneutbetalning.

Inom utkomstskyddet för arbetslösa betraktas eget arbete inte som ett arbete som görs i förtjänstsyfte. Sådant arbete är exempelvis närståendevård. Inkomster av sådant jämkas inte vid dagpenning. Kassan och arbets- och näringsbyrån ska dock informeras om allt slags arbete. Beslut om vilken inkomst som ska beaktas vid jämkning fattas av kassan.