Yritystoiminnan ja oman työn tulojen sovittelu

Pitkään jatkuneen sivutoimisen yritystoiminnan tulot otetaan huomioon vahvistetun verotuspäätöksen mukaisesti. Tämä edellyttää sitä, että verotuspäätös sisältää sivutoimisen yritystoiminnan tulot vähintään 6 kuukauden ajalta.

Päivärahaan vaikuttava sivutoimisen yritystoiminnan tulo lasketaan jakamalla verotuspäätöksessä ilmoitettu yritystoiminnan ansiotulo niin monella kuukaudella, kuin mitä kyseinen verotuspäätös sisältää sivutoimista yritystoimintaa. Jos tulosi muuttuvat olennaisesti edellisestä vahvistetusta verotuksesta, eli tulosi esimerkiksi nousevat, ilmoita asiasta kassalle päivärahaa hakiessasi. Pääomatulot eivät vaikuta ansiosidonnaiseen päivärahaan.

Jos sivutoiminen yritystoimintasi on kestänyt niin lyhyen aikaa, että vahvistettu verotuspäätös ei sisällä sivutoimista yritystoimintaa vähintään 6 kuukauden ajalta, käytämme sovittelun perusteena omaan kirjanpitoosi perustuvaa erittelyä yritystoimintasi tuloista ja menoista. Jos yritystoimintasi on osakeyhtiömuotoinen, kassaan tulee toimittaa yrityksen kirjanpidon sijaan tieto yrityksestä ansiotuloina nostamistasi tuloista.

Jos työllistyt päätoimisesti yrittäjänä, sinulla ei ole oikeutta päivärahaan. Kuitenkin jos yritystoimintasi kestää korkeintaan 2 viikkoa, kassa voi maksaa soviteltua päivärahaa. Korkeintaan 2 viikkoa kestävästä yritystoiminnasta ei tarvitse ilmoittaa TE-toimistoon, mutta kassaan tulee ilmoittaa ansaitut tulot.

Jos työskentelet laskutusosuuskunnan kautta, työttömyysturvassa sinun katsotaan olevan yrittäjä vaikka sinulla ei olisi omaa yritystä tai Y-tunnusta. Jos laskutusosuuskuntatyöskentelysi on sivutoimista, voit saada soviteltua päivärahaa. Kassaan tulee toimittaa sopimukset sovituista toimeksiannoista sekä palkkalaskelmat saaduista bruttotuloista. Tulot sovitellaan aina maksuajankohdan mukaan, myös silloin kun työskentely laskutusosuuskunnan kautta on päättynyt.

Oma työ on työttömyysturvassa työtä, jota ei tehdä ansaintatarkoituksessa. Kassaan ja TE-toimistoon tulee kuitenkin ilmoittaa kaikenlainen työ. Kassa tekee ratkaisun, onko tulo soviteltavaa tuloa.