Jämkad dagpenning (vanliga frågor)

På den här sidan hittar du svar på de vanligaste frågorna gällande jämkad dagpenning.

Ersättningar från arbete som valförrättare eller rösträknare är i regel inkomster som beaktas vid avräkning av jämkad dagpenning. Läs mer om jämkad dagpenning här.

Du kan deltidsarbeta samtidigt som du får dagpenning. I detta fall betalas jämkad dagpenning, det vill säga inkomsterna beaktas vid betalning av dagpenning.

Informera arbets- och näringsbyrån om att du har påbörjat ett deltidsarbete. När du ansöker om dagpenning, ange arbetstimmarna enligt tidpunkten för arbetet i din ansökan och meddela kassan om lönens utbetalningsdagar infallit under ansökningsperioden. Bifoga även anställningsavtalet till ansökan. I regel behöver du inte bifoga lönespecifikationer till din ansökan utan kassan ber dig skicka dem vid behov.

Mer information om deltidsarbete under Anvisningar för deltidsarbetande.

Vid jämkning av dagpenning beaktas vanligtvis alla inkomster som i beskattningen räknas till förvärvsinkomster. Inkomsterna beaktas vanligtvis enligt lönens utbetalningsdag.

Den jämkade dagpenningens belopp beräknas separat för varje jämkningsperiod och periodens inkomster beaktas. Du kan tjäna 300 € i månaden utan att dagpenningbeloppet påverkas. För den del av inkomsten som överskrider detta skyddade belopp dras 50 % av från den inkomstrelaterade dagpenningen.

Den jämkade dagpenningen som ska utbetalas har maximibelopp, för att den jämkade dagpenningen och jämkningsperiodens lön kan båda tillsammans högst vara lika mycket som den lön som ligger till grund för dagpenningen. Läs mer: Specialfall för jämkad dagpenning

Du kan uppskatta inkomsternas inverkan på dagpenningen med dagpenningsräknaren. Mer information om hur lön för deltidsarbete påverkar dagpenningen finns under Den jämkade dagpenningens storlek och Inkomster som beaktas vid jämkning.

Vid deltidsarbete kontrolleras den faktiska arbetstiden separat vid varje jämkningsperiod. Jämkningsperioden är en månad eller en fyraveckors period. Ditt arbete betraktas som deltidsarbete om arbetstiden är högst 80 % av den maximala arbetstiden för heltidsarbete. Om din arbetstid överskrids i en jämkningsperiod betalas ingen dagpenning ut för den perioden.

Du arbetar ihop arbetsvillkoret de kalenderveckor du jobbar minst 18 timmar. När ditt arbetsvillkor har uppfyllts igen räknas dagpenningbeloppet om utifrån inkomsterna under de veckor som arbetsvillkoret arbetades ihop. Om ditt arbetsvillkor uppfylls innan den pågående maximitiden har löpt ut, uppgår den omräknade dagpenningen till minst 80 % av den tidigare dagpenningen.

Mer information om hur arbetstiden påverkar dagpenningen finns under Arbetstidens inverkan och Uppfylla arbetsvillkoret på nytt.

När du avslutar en anställning ska du informera arbets- och näringsbyrån om detta. Därefter ger arbets- och näringsbyrån ett utlåtande om din rätt till dagpenning efter uppsägningen. Utlåtandet är bindande för kassan. Att en anställning upphör kan leda till karens. Kontakta arbets- och näringsbyrån redan när du överväger att säga upp dig för att få mer detaljerad information om hur din rätt att få dagpenning påverkas.

Kassan gör inga lönsamhetsberäkningar eller förmånlighetsjämförelser. Om du är medlem i ett fackförbund kan du få hjälp av dem att jämföra alternativ.

Vi rekommenderar dig att läsa Anvisningar för deltidsarbetande och prova Dagpenningsräknaren.