Soviteltu päiväraha (UKK)

Tältä sivulta voit lukea vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin koskien soviteltua päivärahaa.

Vaalivirkailijana tai ääntenlaskijana toimimisesta saatavat palkkiot ovat pääsääntöisesti ansiopäivärahan sovittelussa huomioitavia tuloja. Lue ansiopäivärahan sovittelusta tarkemmin täältä.

Voit tehdä osa-aikatyötä ja saada samaan aikaan päivärahaa. Tällöin päiväraha maksetaan soviteltuna eli tulojen vaikutus huomioidaan päivärahan maksussa.

Ilmoita TE-toimistoon osa-aikatyön aloituksesta ja ilmoita kassaan päivärahahakemuksella tehdyt työtunnit sekä tieto, onko hakujakson ajalle osunut palkanmaksupäiviä. Liitä hakemuksesi mukaan myös työsopimus.

Palkkalaskelmia ei pääsääntöisesti tarvitse toimittaa hakemusten liitteenä.  Kassa pyytää sinulta palkkalaskelmia tarvittaessa.

Lisätietoa osa-aikatyöstä kohdasta Ohjeet osa-aikatyöntekijälle.

Päivärahan sovittelussa otetaan huomioon yleensä kaikki verotuksessa ansiotuloksi luettavat tulot. Tulot huomioidaan tavallisesti palkan maksuajankohdan perusteella.

Sovitellun päivärahan suuruus lasketaan erikseen jokaiselle sovittelujaksolle, kyseiselle jaksolle soviteltavien tulojen mukaisesti. Voit ansaita 300 € kuukaudessa ilman, että se vaikuttaa saamasi päivärahan suuruuteen. Kyseisen suojaosan ylittävistä tuloista 50 % vähennetään ansiopäivärahasta.

Maksettavaksi jäävällä sovitellulla päivärahalla on myös enimmäismäärä, sillä soviteltu päiväraha ja sovittelujakson palkka yhteensä voivat olla enintään päivärahan perusteena olevan palkan suuruinen. Lue lisää: Sovitellun päivärahan erityistilanteita

Voit arvioida työtulon vaikutusta päivärahaan Päivärahalaskurilla. Lisätietoa osa-aikatyön palkan vaikutuksesta kohdista Sovitellun päivärahan suuruus ja Soviteltavat tulot.

Kun teet osa-aikatyötä, toteutunut työaikasi huomioidaan sen sovittelujakson aikana, jolloin palkka maksetaan. Sovittelujakso on kuukauden tai 4 viikon jakso. Työsi katsotaan osa-aikatyöksi, jos työaika on enintään 80 % kokoaikatyön enimmäistyöajasta. Jos työaikasi ylittyy jollain sovittelujaksolla, se estää päivärahan maksun kyseiseltä jaksolta.

Kalenteriviikot joina teet vähintään 18 tuntia työtä, kerryttävät työssäoloehtoa. Kun työssäoloehtosi täyttyy uudelleen, päivärahasi suuruus lasketaan uudelleen työssäoloehtoa kerryttävien viikkojen tulojen perusteella. Jos työssäoloehtosi täyttyy ennen kuin kuluva enimmäisaika on täynnä, uudelleenlasketun päivärahasi suuruus on vähintään 80 % aiemmin maksetusta päivärahasta.

Lisätietoa osa-aikatyön työajan vaikutuksesta kohdista Työajan vaikutus ja Työssäoloehdon täyttyminen uudelleen.

Päättäessäsi työsuhteen, asiasta tulee ilmoittaa TE-toimistoon, jonka jälkeen TE-toimisto antaa kassaa sitovan lausunnon päivärahaoikeudestasi irtisanoutumisen jälkeen. Työsuhteen päättäminen voi johtaa karenssiin. Voit olla TE-toimistoon yhteydessä jo harkitessasi työsuhteen päättämistä, jotta saat tarkempaa tietoa työsuhteen päättämisen vaikutuksesta päivärahaoikeuteesi.

Kassa ei tee kannattavuuslaskelmia tai edullisuusvertailuja. Jos olet jonkin ammattiliiton jäsen, voit saada liitosta neuvoja tilanteesi vaihtoehtojen vertailuun.

Kehotamme tutustumaan Ohjeisiin osa-aikatyöntekijälle ja Päivärahalaskuriin.