Arbeta utomlands

På den här sidan hittar du en sammanfattning av användbara anvisningar för den som arbetar utomlands.

Du kan fara utomlands och jobba samt söka jobb i EU-området utan att du förlorar din rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Regeln gäller inte i alla fall. Därför är det bra om du, innan du åker, noggrant läser informationen på webbplatsen om utlandsarbete och medlemskap i KOKO-kassan.

I texterna används termen EU-område, i dessa sammanhang avser man EU/EES-länderna och Schweiz.