Studerande

På den här sidan kan du hitta sammanfattad information om du studerar och ansöker om dagpenning. Vill du ha information om att bli medlem i KOKO, läs mer i avsnittet Medlemskap: Information för studerande.