Enimmäisajan kuluminen sovittelussa

Täyden päivärahasi suuruus vaikuttaa siihen, kuinka monta päivää enimmäisaikalaskuriin kertyy, kun sinulle maksetaan soviteltua päivärahaa. Päivät kertyvät laskuriin sen mukaan, kuinka monen täyden päivän edestä päivärahaa maksetaan. Jos sinulle maksetaan korotettua ansio-osaa, kerryttää jokainen soviteltuna maksettu päivärahapäivä kuitenkin korotetun ansio-osalaskuria täytenä.