Työttömyysturvan muutokset vuonna 2024

Suomen hallitusohjelman myötä työttömyysturva muuttuu merkittävästi vuoden 2024 aikana. Olemme koonneet tälle sivulle keskeiset tiedot muutoksista.

Sivun tiedot on päivitetty 20.6.2024

Lakimuutokset 2024 voimaantulon mukaisessa järjestyksessä

Muutokset, jotka alkavat vaikuttaa 1.1.2024:

Muutokset, jotka alkavat vaikuttaa 1.4.2024:

Muutokset, jotka alkavat vaikuttaa 1.8.2024:

Muutokset, jotka alkavat vaikuttaa syyskuussa 2024:

Muutokset 1.1.2025

Taulukko muutoksista

Ennen muutosta Muutoksen jälkeen Voimaantulo / sovellettaisiin
Työttömyyden alussa on viiden päivän omavastuuaika, jonka ajalle ei makseta työttömyysturvaa. Työttömyyden alussa on seitsemän päivän omavastuuaika, jonka ajalle ei makseta työttömyysturvaa. 1.1.2024 alkaen (muutos hyväksytty)
Lomakorvaus pitämättömistä lomista ei vaikuta työttömyysturvaan. Lomakorvaus pitämättömistä lomista siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista. 1.1.2024 alkaen (muutos hyväksytty)
Työttömyysturva nousee vuodenvaihteessa kuluttajahintoihin sidotun kansaneläkeindeksin myötä. Työttömyysturvan määrä ei muutu, vaikka hinnat nousevat. 1.1.2024 alkaen (muutos hyväksytty)
Alle 18-vuotiaista lapsista maksetaan lapsikorotusta 150-285 euroa kuukaudessa. Lapsikorotuksia ei makseta. 1.4.2024 alkaen (muutos hyväksytty)
Työttömänä voi ansaita 300 euroa ilman, että työttömyysturvan määrä muuttuu. Yli 300 euron työtulo laskee työttömyysturvaa 50 sentillä euroa kohden. Työtulot laskevat työttömyysturvaa 50 sentillä euroa kohden. 1.4.2024 alkaen (muutos hyväksytty)
Työstä voi jäädä puolen vuoden mittaiselle vuorotteluvapaalle. Vuorotteluvapaajärjestelmä lopetetaan. 1.8.2024 alkaen
(muutos hyväksytty)
Työttömyysturvan määrä on sama koko enimmäiskeston ajan. Työttömyysturva laskee

  • 80 % tasolle alkuperäisestä kahdeksan työttömyysviikon jälkeen (noin kaksi kuukautta) ja
  • 75 % tasolle alkuperäisestä 34 työttömyysviikon (noin kahdeksan kuukautta).
1.9.2024 alkaen
(muutos hyväksytty)
Työskentely palkkatuella kerryttää oikeutta ansiosidonnaiseen 75 %:sesti. (Joka neljäs työviikko jätetään huomioimatta.) Työskentely palkkatuella ei kerrytä oikeutta ansiosidonnaiseen. 1.9.2024 alkaen
(muutos hyväksytty)
Iän perusteella on erilaisia poikkeuksia, jotka vaikuttavat päivärahan kestoon ja määrään. Ikäsidonnaisista poikkeuksista luovutaan. (Huom. yksityiskohdat muutoksista saadaan myöhemmin.) 1.9.2024 alkaen
(muutos hyväksytty)
Ansiosidonnaista voi saada, kun on työskennellyt kassan jäsenenä puoli vuotta. Ansiosidonnaista voi saada, kun on työskennellyt kassan jäsenenä vuoden. 2.9.2024 alkaen (muutos hyväksytty)
Ansiopäivärahaa voi saada, kun on työskennellyt 18 tuntia viikossa (puolen vuoden ajan). Ansiopäivärahaa voi saada, kun on ansainnut palkkaa minimieuromäärän kuukaudessa (vuoden ajan). 2.9.2024 alkaen (muutos hyväksytty)
Ansiopäiväraha voidaan maksaa korotettuna silloin, kun henkilö osallistuu työllistymistä edistävään palveluun. Korotusosaa ei enää makseta. 1.1.2025 alkaen

Muut muutokset

Lisätietoa

Lakimuutoshanke: STM048:00/2023
Hallituksen esitys
Lakimuutoshankkeeseen sisältyy työssäoloehdon pidennys, suojaosan poisto, lapsikorotusten poisto, omavastuuajan pidennys sekä lomakorvauksen jaksotuksen palautus.

Lakimuutoshanke: STM063:00/2023
Lakimuutoshankkeeseen sisältyy ansiosidonnaisen porrastus, ikäsidonnaisten poikkeusten poisto sekä muutos, jonka myötä työssäoloehto ei kerry palkkatuetusta työstä.

Lakimuutoshanke: STM049:00/2023
Lakimuutoshankkeeseen sisältyy indeksien jäädytys.

Lakimuutoshanke: STM059:00/2023
Hallituksen esityksen luonnos
Lakimuutoshankkeeseen sisältyy vuorotteluvapaan lakkauttaminen.