Periodisering

Obs! Även om du under periodiseringstiden inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning ska du hålla jobbsökningen giltig hos arbets- och näringsbyrån under den här tiden!

Du förlorar din rätt till inkomstrelaterad dagpenning om du utan godtagbart skäl är borta från arbetsmarknaden i över 6 månader. Arbetsvillkoret ska uppfyllas på nytt efter frånvaron för att du ska få tillbaka din rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

Om ersättningen är kopplad till att din anställning avslutas, skjuts utbetalningen av dagpenning fram. Din ersättning periodiseras från den tidpunkt när anställningen upphör. Kassan beräknar periodiseringstiden först när du ansöker om dagpenning efter att anställningen har upphört.

Om både semesterersättning och ersättning i samband med uppsägning betalas för samma heltidsarbete på över 2 veckor, läggs de ihop och periodiseras.

Periodisering betyder att kassan räknar ut hur många dagars lön den ersättning du fått motsvarar. För denna framräknade period kan inte inkomstrelaterad dagpenning betalas ut till dig. Periodiseringstid förbrukas högst 5 dagar i veckan från måndag till fredag. Periodiseringslönen beräknas i övrigt på samma sätt som den lön som den inkomstrelaterade dagpenningen grundar sig på, men inget avdrag som motsvarar ArPL- och arbetslöshetsförsäkringsavgiften görs.